Yapısına Göre Cümleler İle İlgili Test Soruları

Yapısına Göre Cümleler İle İlgili Test Soruları

1. Maçın ardından kazanan takımı kutladılar .
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki cümle ile yapıca özdeştir ?
A) Çocuklar buzda kolaylıkla yürüyor .
B) Dağlardan inen sular bu kuyuda birikiyor .
C) Yavaş yavaş yürüdü, yolun dışına çıktı .
D) Günlerce yürüdü, bu küçük köye ulaştı .
2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnesi ortak sıralı bir cümledir ?
A) Bana söylediklerine inanamıyor , niye böyle yaptığını anlamıyordum .
B) Sonunda güneş çıktı, etrafa ışıklarını saçtı .
C) Sebzeleri içeri taşıdık , kasalara özenle yerleştirdik .
D) Yağmur yağınca her yer ıslandı , etraf çamura boyandı .
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümle yoktur ?
A) Tatili fırsat bilip şehir dışına çıktık .
B) Ayağı kırılınca uzun süre futbol oynayamadı .
C) Onu görmek için günlerce yol gittim .
D) Kapının kırık kolunu yaptırdık .
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ortak öge olarak kullanılmıştır ?
A) Acele edince meyveler masaya , tabak yere düştü .
B) İnternet teknoloji ürünüdür , işlerimizi kolaylaştırır .
C) Hava kararınca içeri girdi , ışıkları yaktı .
D) İşten gelince elbiselerini çıkardı , dolaba yerleştirdi .
5. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklı bir cümledir ?
A) Gelecek günler umut veriyor .
B) Dün yeni bir palto aldım .
C) Akıllı insan düşünmeden konuşmaz .
D) Başarı yolunda çekilen çile kutsaldır .

6. Mehmet Akif'in şiirlerinde vatan ve memleket hasretini görebilirsiniz .
Yukarıdaki cümle yapısı bakımından nasıl bir cümledir ?
A) Tek yüklemli cümle
B) Birden fazla yüklemli cümle
C) Sıralı cümle
D) Bağlacı olan cümle
7. Para akıllı adamın elinde araç olur , görmemiş adamın eline geçerse silahtan farksız olur .
Yukarıdaki sözle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?
A) Nesnesi ortak sıralı cümledir
B) Öznesi ortak sıralı cümledir
C) Yüklemi ortak sıralı cümledir
D) Tümleci ortak sıralı cümledir
8. Aşağıdakilerden hangisi nesnesi ortak sıralı bir cümledir ?
A) Kış geldi, her yer karla kaplandı .
B) Kitabı aldı , öğretmene uzattı .
C) Okul açıldı , öğrenciler sınıfa girdi .
D) Havalar soğudu, kalın giyinmek lazım .
9. Paralı adam her işini yapar ; parasız adam ne yapacağını şaşırır .
Yukarıdaki cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?
A) Tek yüklemli cümledir .
B) Birden fazla yüklemli cümledir .
C) Fiilimsi olan cümledir .
D) Bağlacı olan cümledir .
10.
1) Beni görünce ne yapacağını şaşırdı .
2) Köydeki tüm evler bir bir yıkıldı .
3) Babaannemi dün akşam hastaneye götürdük .
4) Beni arar aramaz hemen yanına koştum
Yukarıdaki cümlelerden hangileri basit yapılı cümledir ?
A) 1-2 
B) 3-4
C) 2-3
D) 1-4

11. Aşağıdakilerden hangisi “tek yüklemli, birden çok yargılı cümlelere” örnek olarak gösterilebilir?
A) Uzun bir aradan sonra elektrikler tekrar geldi.
B) Ahmet amca zamanı iyi değerlendirebiliyordu.
C) Ödevlerini yaptığı için annesi tebrik etti.
D) Kolay işleri kolay adamlar çok sever.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır ?
A) Koşarak uzaklaşan adamın arkasından bakakaldık.
B) Son yaşanan gelişmeler bizleri derinden etkiledi.
C) Adam durmadan konuşuyor, kadın ise dinliyordu.

D) Geciken otobüsten iyice umudunu kesmişti. 


Yapısına Göre Cümleler İle İlgili Test

Anlamına Göre Cümleler İle İlgili Test

Yüklemin Yerine Göre Cümleler İle İlgili Test

Yüklemin Türüne Göre Cümleler İle İlgili Test
Cevap Anahtarı
1
B
2
C
3
D
4
A
5
B
6
A
7
B
8
B
9
B
10
C




11-C 12-C

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme