İkilemelerin Yazımı İle İlgili Kurallar

İkilemelerin Yazımı İle İlgili Kurallar

İkilemelerin yazımı ile ilgili kurallara geçmeden önce kısaca ikilemenin ne olduğundan kısaca bahsedelim :
Anlamı güçlendirmek maksadıyla aynı kelimenin , yakın anlamlı iki kelimenin , zıt anlamlı kelimelerin , her ikisi de anlamsız kelimelerin vb. tekrar edilmesiyle oluşan sözcük gruplarına ikilemeler adı verilir .
Örnek : Uzun uzun , eş dost , er geç , abuk subuk , eski püskü vb.
İkilemelerin yazımı ile ilgili kurallar şunlardır :

- İkilemeyi oluşturan kelimeler daima ayrı yazılır ve ikilemeyi oluşturan kelimeler arasına herhangi bir noktalama işareti konulmaz .
Örnekler :
- Bu anlamsız mücadele er geç bitecek .
- O kadar uğraştın ama doğru dürüst bir iş yapmayı beceremedin .
- Bayramda tüm eş dost ziyaretimize gelir .
- Yıllardır ev bark sahibi olabilmek için didindi durdu .
- Uzaktan bakınca boy pos yerinde gözüküyordu .
- Defterine eğri büğrü çizgiler karalamıştı .
- Verdiğim ödevi yarım yamalak yapıp getirmişti .
- Pikniğimizi şırıl şırıl akan derenin yanında yaptık .
- Eften püften meselelerle başımızı ağrıtmayın .

Not : Bazı ikilemeler bir varlığın adı haline geldiği için isimleşmiş olurlar ve bu durumda birleşik yazılırlar .
Örnekler :
- Cırcır böceğinin sesini dinliyordum .
- Yeni çıkan civcivleri uzunca bir süre sevdim .
- El örgüsü kazak için çıtçıt almaya gittim .
Not : İkileme türündeki bazı kelimeler zamanla adlaştığı için birleşik yazılmaktadır .
Örnekler :
- Pazardan biraz öteberi almaya gitti . ( yiyecek , içecek vb. )
- Konuları daha anlaması için birebir anlattım .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme