Ahlak İle İlgili Kompozisyon

Ahlak İle İlgili Kompozisyon

Ahlakı uygulama şekli her ne kadar toplumdan topluma farklılık gösterse de evrensel olan birtakım ahlak kuralları da vardır .  Bu ahlak kuralları toplumun içinden , yaşayışından , gelenek ve göreneklerinden , kültüründen çıkmıştır .  Ahlak toplumdaki insanların  davranışlarını düzenlemeyi amaçlar . Bu olurken de iyi , kötü , yanlış , doğru gibi kavramlar karşımıza çıkar . Ahlaklı bireyler  , kendini bilen , terbiyeli ve karakterli kimselerdir . Ahlaklı insan başkalarına karşı sinsi düşünceleri olmayan , toplum tarafından kabul edilmeyen davranışları yapmayan , toplumun genel kurallarına uyan  kişi ya da kişilerdir .

 Toplumun uyması gereken birtakım da ahlak kuralları vardır .  Kişi bu ahlaki kurallara uygun davrandığı takdirde , toplumda saygın  kimse haline gelir, itibar görür .  Tam tersi davranan kişi ya da kişiler ise toplum tarafından benimsenmez , itibar görmez ,   toplum bu tür bireyler hakkında olumsuz  bir yargıya kapılır . Ahlak kurallarının amacı her ne kadar  kişilerin diğer kişiler ile   ilişkisini  düzenlemek olsa da  ayrıca kişinin bizzat  kendisine karşı da  uymak zorunda olduğu kuralları da belirler . Ahlak kurallarını toplumun değer yargıları  ortaya çıkarmaktadır . Bunun için de içinde yaşadığımız toplumun ahlak kurallarına uymalıyız . Yani ahlaklı , erdemli kişiler olarak çevremizdekilere de örnek olmalıyız .


 Ahlaklı birey olarak hırsızlık yapmamalıyız . Yalan söylemeliyiz . İnsanlara  çirkin iftiralar atmamalıyız . İnsanların arasını bozacak  davranışlarda bulunmamalıyız . Dedikodu yapmamalıyız . Bize verilen bir sırrı tutmalıyız .  İşimizde güvenilir ve dürüst bir insan olmalıyız . İşte tüm bunları yaparsak hem ahlaklı bir insan olmuş oluruz hem de toplumun ahlaki kurallarına uygun davranmış oluruz .

2 yorum:

Deneme