Ünlü Türemesi İle İlgili 10 Örnek

Ünlü Türemesi İle İlgili 10 Örnek  

Ünlü türemesi ile ilgili örneklere geçmeden önce kısaca ünlü türemesinin ne olduğundan bahsedelim . Ünlü türemesi , Türkçe'de bazı kelimelerin " -cık , -cik , -cuk , -cük " eklerini aldığında küçültme eki ile kelime arasında bir ünlü sesin türemesi olayına denir . Aşağıdaki cümlelerde koyu olarak yazılmış olan kelimelerde ünlü türemesi vardır ve kelminin ek - kök ayrımı cümlenin sonunda verilmiştir .

1. Şu köşede azıcık dinleneyim demiştim . ( az-ı-cık )
2. Annem benim bu hayattaki biricik varlığımdır . ( bir-i-cik )
3. Bu şehirde evler arasından daracık yollar geçer . ( dar-a-cık )
4. Bu başarıları kazandığında gencecik bir adamdı . ( genç-e-cik )
5. Etrafına gülücükler saçarak yürüyordu . ( gül-ü-cük )


6. Sahnedeki şarkıcı hayranlarına öpücük atıyordu . ( öp-ü-cük )
7. Kaza sonrası yapılan incelemelerde arabanın sapasağlam olduğu görüldü . ( sap-a-sağlam )
8. Şu hayatta artık yapayalnız kaldım . ( yap-a-yalnız )
9. Karşıdaki dükkan güpegündüz soyuldu . (güp-e-gündüz )
10. Dertler etrafımızı çepeçevre sarmıştı . ( çep-e-çevre )
11. Senin bu yaptığın düpedüz yalancılıktır . ( düp-e-düz )

5 yorum:

Deneme