LGS Türkçe Deneme Sınavı-3


Yapraklar genel olarak yeşil renktedir, dalların üzerindeki düğümlerden çıkan yassı bir tabaka görünüşündedir. Ender olarak yapraklarının üzeri, kahverengimsi kırmızıya çalan süs bitkilerine benzer. Bitkilerin büyük bir kısmı kışın yapraklarını döker, kış gelince yaprağını dökmiyen bitkiler de vardır. Bunlara sürel yapraklı bitkiler denir. Çam, sürel yapraklı ağaçlardandır. Bir yaprak, genel olarak yassı bir kısımla bunu dala bağlayan ince uzun saptan meydana gelir. Yaprağın geniş, el içine benzeyen kısmına yaprağın ayası denir. Bunun ortasında saptan uca kadar uzanan kalınca bir damarla, bu damardan iki yanlara ayrılan daha ince damarlarda bulunur. Yaprak çeşitleri ise şu şekilde açıklanabilir: (*)
Eliptik yaprak: Görünümleri elips şeklinde olan yaprak türleridir. Yere yakın toprak bitkilerinde bu yapraklar yoğunlukla görülür. Yaprak kısımlarının bütün noktaları birbirine eşittir. Herhangi bir eğri yapıda değildir. Renkleri yeşil başta olmak üzere birçok çeşitte kadifemsi yapı ve renkleriyle (1)yoğunluk gösterebilirler.
Yüreksi yaprak: Şekli kalp görünümü andırır. Çeşitli (2)ebatlarda ve renklerde yüreksi yapraklar vardır. Devasa büyüklükte ağaç yaprakları üzerinde de oluşum sağlayabilirler. Saplı olmakla birlikte dengede kalabilen yapraklardan olup dış etkenlere karşı fazla zarar görmezler.
Elsi yaprak: Görünümleri el şeklini andırmaktadır. Bu yaprağın damar aralıkları belirli açıklıktadır. Yüzeyleri ve iç kısımları birbirinden farklıdır. (3)Sağlam bir yapıya sahiptir. En şiddetli hava koşullarına dahi dayanıklıdır. Yeşil başlıca renklerinden olup farklı renklerde de olanları vardır.

İğne yaprak: İnce yaprak özelliğine sahip narin yapraklardan biridir. Özellikle kozalaklı bitkileri içerirler. Dallanma genelde iğne şeklinde ince uzun yapıdadır. Bu tür yaprakların ağaç ve dallarında reçine vardır. (4)Sarmal, karşılıklı, iç içe bulunurlar. Yeşil, kahverengi ve birçok renkleri içerirler. Genellikle iğne yapraklar çok uzun ve kalabalıktır.

Yaprak çeşitlerinin görselleri ise şu şekildedir :


İlk dört soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplayın.


1. Yukarıdaki parçada yaprak türlerinin özellikleri açıklanmıştır. Bu açıklamaya göre yukarıdaki görseller sırası ile hangi yaprak türünü örneklemektedir?
A) Elsi-yüreksi-iğne-eliptik
B) Elsi-eliptik-iğne-yüreksi
C) Yüreksi-eliptik-iğne-elsi
D) Elsi-iğne-eliptik-yüreksi
2. Yukarıdaki parçanın (*) ile gösterilen bölümüne kadar olan kısmında kaç yazım yanlışı yapılmıştır?
A) 1               B) 2               C) 3               D) 4

3. Yukarıdaki parçada altı çizili çizili bölüm ile aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca özdeştir?
A) İnsanlar ile olan iletişimimizde bazı kurallarımız olmalı, kişisel haklarımıza saygı duyulmalıdır.
B) Zaman bize uymuyorsa bizim zamana uymamızı öğütleyenlere itibar etmemeliyiz.
C) İletişimde ne gereksiz konuşmalıyız ne de konuşmamız gereken yerlerde susmalıyız.
D) Nerede olursak olalım kendimize güvenmeliyiz ama kendimizi herkesten üstün de zannetmemeliyiz.

4. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yukarıdaki parçada kullanılan kelimelerden birinin anlamı değildir?
A) Bir cismin genişlik, yükseklik vb. boyutları
B) Dolana dolana oluşmuş, birbirini izleyen
C) Uzun süre dayanabilecek nitelikte olan
D) Toz durumundaki bir maddeyi sıvı ile karıştırmak

5. Sitem ve yakınma cümleleri birbiri ile sıkça karıştırılmaktadır. Eğer bir cümlede kişi rahatsızlık duyduğu durumu bizzat rahatsız olduğu kişiye söylerse sitem, rahatsız olduğu durumu başkalarına anlatırsa yakınma olur.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlam özelliği taşımaktadır?
A) Güya aydınım diye geçiniyorlar ama klasik eserlerin çoğunun adını bile bilmiyorlar.
B) Ben senin için elimden gelen her şeyi yaptım ama sen bir kez olsun tebessüm ederek yüzüme bakmadın.
C) Etraftaki herkes öğrencilerin eğitimi ile ilgili fikir sahibi ama kimse kendinin ne kadar eğitimli olduğunu sorgulamıyor.
D) Onun mutlu olması için elimizden gelen her şeyi yaptık ama o en küçük sıkıntımızda bile yanımızda duramadı.
6. Hatice Öğretmen sınıfındaki öğrencilere istedikleri konuda kişisel düşüncelerini anlatacakları bir yazı yazmalarını söylemiştir. Yazılarını yazarken karşılarında bir okuyucu varmış ve onunla konuşuyormuş havası vermeleri gerektiğini de eklemiştir.
Buna göre aşağıdaki ödevlerden hangisi başarılı olmuştur?
A) Güler yüzlü insanlar hayatı daha eğlenceli yaşarlar. Kendileri mutlu oldukları gibi etrafındaki herkesi de mutlu etmeyi başarırlar. Bu sebeple nerede başarılı bir insan varsa mutlaka güler yüzlüdür diyebilirim.
B) Zaman ilerledikçe kendime olan inancımı kaybediyor muyum? Bu soruyu kendi kendime sürekli sorarım. Galiba insan zaman ilerledikçe inancını kaybetmiyor ama hedeflerini gerçekleştirecek gücü kendinde bulamıyor.
C) Başkalarının arkasından konuşurken sizi uyarsalar ve dedikodu yaptığınızı söyleseler hemen,  “Ama söylediklerim yalan değil” diye savunursunuz kendinizi. Yanılıyor muyum acaba? Fakat unutmamak lazım ki yalan olsa zaten iftira etmiş olursunuz. İftira da zaten en kötü huydur.
D) İnsanlar zamanı değerlendirmek konusunda yeteri kadar başarılı olamıyor. Çoğu zaman başımızı yastığa koyduğumuzda “Bugün düne göre ne kadar faklıydı?“ sorusuna içimizi rahatlatacak cevaplar veremiyoruz.


7. Yukarıdaki görsel bir kitap kapağından alınmıştır. Bu görseldeki yazım hatasının benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Sivas’ın tarihi kent meydanında bulunan Kale Cami’sinde günümüzde de ibadet ediliyor.
B) Vali’nin görevleri ile ilgili olarak öğretmenimizin verdiği ödevi yarın teslim edeceğiz.
C) Topkapı Sarayı’nın tarihimiz açısından önemi son derece büyüktür.
D) Irkçılık gerçeği “Bülbülü Öldürmek”te çarpıcı biçimde anlatılmıştır.

8.
- Bu yıl 8. sınıfı bitireceğim.
- Yarın 9.00’da spor salonunda olacağız.
- Son olarak 23.02.2019’da buradan geçti.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta işareti yukarıdaki görevlerinden birisi ile ilgili olarak kullanılmamıştır?
A) Evleri apartmanın 5. katındaymış.
B) Yeğenim 19.01.2005’te dünyaya geldi.
C) Prof. Dr. Canan Karatay, yediğimiz birçok üründe sorun buluduğunu dile getirdi.
D) Beşiktaş-Fenerbahçe maçı pazartesi akşam 21.00’de başlayacak.

9. Köylünün biri kendine ekecek bir saha açmak için dağdaki fundalık ve çalıları söküp temizliyormuş. Ayrık otu gibi çabuk üreyip etrafı kaplayan otları da söküp söküp atmış. Bu ayrık otlarından biri arazinin eğiminden olsa gerek, çok bakımlı bir bağın içine düşmüş. Bağ sahibi de bunu önemsememiş. Fakat bir de bakmış ki bağının her tarafının ayrık otlarıyla dolduğunu görmüş. Bir sürü işçi tutarak bağını bu ayrık otlarından temizlemiş, iyice masrafa girmiş. Otlar o kadar yayılmış ki temizlemek çok zorlaşınca ……………...  öyle yağma yok buradan ayrılmam demiş.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere hangi deyim getirilirse metnin anlam bütünlüğü sağlanmış olur?
A) Dağdan gelip bağdakini mi kovacaksın?
B) Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan oldum.
C) Çil yavrusu gibi dağıldım.
D) Denize düşen yılana sarılır.

10. Araştırmacılar, türünün en büyüğü olarak nitelendirdikleri bir çalışmada, Toxoplasma gondii isimli tek hücreli bir parazit enfeksiyonu ile şizofreni arasında bağlantı olduğuna dair yeni bulgular elde etti. Dünya çapında en az 2 milyar insanda bulunduğu tahmin edilen T. gondii, bulaştığı çoğu insanda belirti göstermiyor ancak akut toksoplasmosiz vakaları tehlikeli olabiliyor.
Sağlıklı yetişkinlerin, genelde T. gondii bulaşması yönünden tehlike altında olmadıkları düşünülüyor. Fakat çocuklar veya bağışıklık sistemi baskılanmış olan insanlar, grip benzeri şiddetli belirtilere ek olarak, bulanık görme ve beyin iltihabı gibi sorunlar yaşayabiliyorlar. Hamile kadınların da dikkatli olması gerekiyor çünkü parazit, anne karnındaki bebekte anormalliklere sebep olabiliyor.
Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) T. Gondii virüsü ile şizofreni arasında bağlantı olabilir.
B) Sağlıklı yetişkinlere virüsün bulaşması yönünde tehlike olmadığı sanılıyor.
C) Anne karnındaki bebekte olağan dışı etkiler yapabilmektedir.
D) T. Gondii virüsüne bağlı çocuk ölümleri oldukça fazladır.


11.
Yerin seni çektiği kadar ağırsın 
Kanatların çırpındığı kadar hafif… 
Kalbinin attığı kadar canlısın 
Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç... 
Sevdiklerin kadar iyisin 
Nefret ettiklerin kadar kötü… 
Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişileştirme              B) Benzetme
C) Abartma                   D) Tezat

12.
1. Sorulara cevap veremediği için üzgündü.
2. Daha iyi yaşayabilmek için çaba gösteriyordu.
3. Eleştirebilirsin ama kişiliğime dokunmadan.
4. Doğayla iç içe olmak için bu eve taşındı.
5. Çok dalgındı çünkü beklemediği olaylar yaşadı.
Yukarıdaki cümleler anlam ilişkilerine göre ikişerli gruplandırıldığında hangi cümle dışta kalır?
A) 2               B) 3               C) 4               D) 513. “Renk, dil, din, ırk ayrımı yapmadan tüm insanları sevmek ve saygı duymak evrenselliktir.”
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki sözlerden hangisi evrensel bir görüştür?
A) Bir insan her şeyden önce mensubu olduğu millete sımsıkı sarılmalıdır.
B) İnsanlar nerede olursa olsun tarağın dişleri gibidirler.
C) Kazanmak ve büyümek istediğinizde bazı fedakarlıklar yapmalısınız.
D) Başka ülkelerde yaşanan olaylar bizi çok fazla ilgilendirmez.    

 14. Kurallı cümlelerde yüklem sonda olur. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin yerine göre diğerlerinden farklıdır?
A) Kalabalıkların içinde yalnız olduğunu hissetmek ne kadar da ilginç bir duygudur.
B) İçimden geçenleri ifade edebilmekte kimi zaman çok zorlanıyorum.
C) Uzun uzun düşüncelere dalıp gözlerim doluyor sebepsiz yere.
D) Her şeye rağmen yeni bir güne uyanabilmek ve yeni şeyler başarabilmek çok keyifli.
15. “Sanat, spor, bilim dalları vb. alanlarda o alana özgü olarak kullanılan kelimelere terim anlamlı kelimeler denir.” Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizli kelime terim anlamlı değildir?
A) Bitkiler besinlerinin yaklaşık %85’ini kökleri  sayesinde alırlar.
B) Bu dersimizde gitarın nasıl akort edileceğini öğrendik.
C) Attığımız gol ofsayt gerekçesi ile verilmedi.
D) Türkçe öğretmenimiz fiilimsiler konusunu bitirdi.
16.
1. Babam tek bir maaşla sekiz kardeşe baktı.
2. Evimiz güneye baktığı için güneş alıyordu.
3. Her tarafa baktım ama bilgisayarımı bulamadım.
4. Bizim evde dışarı işlerine ben bakıyorum.
Yukarıdaki cümlelerde “bakmak” kelimesi kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1               B) 2               C) 3               D) 4
17. Hadi uyan
Aydınlığa çık da çil gözlerin ışısın
İlkyazlar sıcağı biriksin yüreğine
Yoksul olsan da uyan
Garip olsan da uyan
Madem ki güzelsin, güzeli yaşatmak için
Madem ki iyisin, iyiliği yaşatmak için
Yukarıdaki dizelerde ağır basan duygu hangisidir?
A) Özlem      B) Umut      C) Karamsarlık     D) Öfke

18. Ahmet öğretmen rehberi olduğu 5-A sınıfında Kadir, Ahmet, Hasan, Emre, Ayşe, Sude, Hatice ve Rukiye’nin yerleri ile ilgili bir oturma düzeni yapacaktır. Oturma düzeni ile ilgili belirlediği kurallar şunlardır.
·         Her sırada bir kız bir erkek oturacaktır.
·         Gözlüklü öğrenciler ön sırada oturacaktır.
·         Sıralar yan yana iki ve arka arkaya iki şeklinde olacaktır.
·         Boyu 1.50 ve üzerinde olanlar arka sırada ve kenar tarafta oturacaktır.
Öğrenciler ile ilgili bilinenler ise şunlardır:
·         Ayşe, Rukiye ve Kadir gözlük kullanmaktadır.
·         Sude ve Ahmet’in boyları 1,50’den uzundur.
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Hatice ile Ahmet yan yana oturmaktadır?
B) Kadir, Rukiye ile oturabilir.
C) Hasan, Sude ile oturabilir.
D) Hatice kenarda oturmaktadır.

19. Emre’nin yeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Kadir Rukiye’nin yanına oturursa Emre Ayşe’nin yanına oturabilir.
B) Emre Sude’nin yanında oturabilir.
C) Emre Hatice’nin yanında oturabilir.
D) Emre Ayşe’nin yanında oturabilir.

20. Etken çatılı cümlelerde bazen özne yaptığı işten aynı zamanda kendisi etkilenmektedir. Aşağıdaki cümlelerin hangissinde bu açıklamaya uygun bir durum söz konusudur?
A) Dağıtılan hediyeler bir anda kapışıldı.
B) Çocuk arabanın önünden çekildi.
C) Okulumuza yeni bir öğretmen atandı.
D) Duvarların hepsi iki saatte silindi.


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme