Küçük Yunus Metnindeki Koyu Yazılmış Cümlede Anlatılmak İstenen Nedir? Düşüncelerinizi Aşağıya Yazınız. Yazınızda Uygun Geçiş Ve Bağlantı İfadelerini Kullanınız.


Küçük Yunus Metnindeki Koyu Yazılmış  Cümlede Anlatılmak İstenen Nedir? Düşüncelerinizi Aşağıya Yazınız. Yazınızda Uygun Geçiş Ve Bağlantı İfadelerini Kullanınız.

Küçük Yunus metninde koyu  olarak yazılmış cümle şudur ve bu cümlede anlatılmak istenen ise şunlardır:
* Denizlere  karışan lağımlar, zehirli fabrika atıkları, aldırmadan dökülen çöpler ve bırakılan  kimyevi madde yüklü variller, yaşayan denizin katilleriydi.
Dünyamızda çevre kirliliği ne yazık ki gün geçtikçe daha  da çoğalmaktadır. Havayı, suyu, toprağı kirleten canlılar  kendi elleri ile kendi sonlarını getirmektedirler. Denizlere karışan lağımlar deniz suyunun kirlenmesine ve  pislik olmasına neden olmaktadır. 

Fabrikadan çıkan  zehirli  atıklar denizin suyuna karışınca orada yaşayan canlıların yaşamı  büyük bir tehlike altına girmekte ve  çeşitli deniz canlıları da ne yazık ki yaşamını kaybederek kıyıya vurmaktadır. İnsanlar   denize eğlenmek için geldikleri zaman aldırmadan çöplerini denize dökmekte  ve deniz kirliliğini daha da artırmakta ve denizlerimizin pislik ile boğuşmasına göz  yummaktadırlar. Denizlere bırakılan  kimyasal variller de aynı zamanda denizlerin  korkulu rüyası ve en büyük düşmanlarıdır. Oysa denizlerimizi kirletmeden , onları temiz hali ile bırakarak yaşamak varken kendi ellerimizle onlara zarar veriyor ve onların katili oluyoruz. Bu son derece yanlış bir  davranıştır ve  bu yanlışlıktan bir an önce  kurtulmalıyız. Yoksa ilerde  bir yudum su dahi bulmayacak hale geleceğiz ve deniz suları zehirden başka bir şey olmayacak.

Denizin içindeki canlılara zarar vermemek için, onların katili olmamak için lütfen  doğayı seven , doğayı koruyan, denize zarar vermeyen bilinçli insanlar olalım ve bize ait olanları yok edip kendi sonumuzu acı bir şekilde getirmeyelim.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme