Fobi Kelimesinin Anlamını Ve Fobi Çeşitleriniz Arkadaşlarınızla Paylaşınız.

 Fobi Kelimesinin Anlamını Ve Fobi Çeşitleriniz Arkadaşlarınızla Paylaşınız.


Fobi kelimesinin anlamı şudur: Bireyin belirli nesneler veya durumlar karşısında  duyduğu, kaygılı, olağanüstü , hastalık boyutunda olan güçlü korkudur. İnsan öyle farklı bir dünyadır ki herkes de ayrı ayrı korkular vardır. Kiminin korkusu aşırı iken kiminin daha normal seyredebilir.


Fobi çeşitleri ve anlamları şunlardır:

 

 * mikrobiyofobi: mikroplardan korkma

* melanofobi: siyah tonundan korkma

*mikrobiyofobi: mikroplardan korkma

* kriyofobi: buzdan ya da donmaktan korkma

* mastigofobi: cezalandırılmaktan korkma

 

* nozokomefobi: hastanelerden korkma

* nekrofobi: cesetten korkma

* entomofobi: böceklerden korkma

* belonefobi: iğnelerden korkma

* epistaksiyofobi: burun kanamasından korkma

 

* fazmofobi: hayaletlerden korkma

* glossofobi: topluluk önünde konuşmaktan korkma

* febrifobi: yüksek ateşten korkma

* akrofobi:  yüksek yerden korkma

* brontofobi: gök gürültüsünden korkma

* eritrofobi: yüz kızarmasından duyulan korku

 

* aviofobi: uçuş korkusu

* anemofobi:  furtına korkusu

* bibliyofobi: kitaplardan korkma

*endofobi: kıyafetlerden, giyeceklerden korkma

* bromidrosifobi: insan kokusundan korkma

* lökofobi: beyaz renkten korkma

 

* lailofobi: konuşmaktan korkma

 

* hipofobi: atlardan korkma

 

* kainatetofobi: yenilik korkusu

 

* dentofobi: dişçiden korkma

haptofobi: dokunulmaktan korkma

* klimakofobi: merdivenden düşmekten ya da merdivenlerden korkma

* kremnofobi: yüksek yamaçlardan ya da uçurumlardan korkma

 

* Japonofobi: Japonlardan korkma

* ksilofobi: tahta şeylerden ya da ormanlardan korkma

 

 

* dekatriaparaskevifobi: ayın 13'ünün cuma gününe gelmesi korkusu

* hipnofobi: uyumaktan korkma

harpaksofobi: hırsızlardan ya da bir suçun kurbanı olmaktan korkma

 

higrofobi: nemden ya da yağmurdan korkma

* ornitofobi: kuşlardan korkma

politikofobi: politikacılardan korkma

 

* peladofobi: kel insanlardan ya da kelleşmekten korkma

 

* pogonofobi: sakaldan ya da sakallı kişilerden korkma

 

* ranidafobi: kurbağalardan korkma

 

* teratofobi: gebe kadının, şekilsiz, çirkin bir çocuk doğurmaktan korkması

 

* tafefobi: diri diri gömülmekten korkma

 

* triskaidekafobi: 13 sayısından korkma

 

vermifobi: solucanlardan korkma

 

ürofobi: idrardan korkma

 

* zoofobi: hayvanlardan korkma

 

* testofobi: testlerden ya da sınavlardan korkma

 

* tripanofobi: aşı ya da iğne olmaktan korkma
trikopatofobi: saç hastalıklarından korkma

2 yorum:

Deneme