İyi Bir İnsan Hangi Erdemlere Sahip Olmalıdır?

 İyi Bir İnsan Hangi Erdemlere Sahip Olmalıdır?


İyi insan; kimseye kötülüğü olmayan, içinde şefkat ve merhamet duygusu olan, hoşgörüyü temel edinmiş kimselerdir. İyi insanlar bulunduğu ortama sevgisini yayan, içinde kötü niyet taşımayan kimselerdir.İyi insan şu erdemlere sahip olmalıdır:


* İyi insan kendisine ve içinde yaşadığı topluma saygılı olan kimsedir. Bunun için iyi insan için saygılı kimse diyebiliriz. ( Saygı)


* Kötü alışkanlıklara sahip olmayan kimselerdir.


* Vefalı kimselerdir.


* Barıştan ve kardeşlikten yana olan kimselerdir.


*  Başka insanları aşağılamayan , onları dışlamayan kimselerdir. (İnsanları olduğu gibi kabul eden, insana insan olduğu için değer veren)


* Ön yargılı olmayan kimselerdir.


* Kendilerine yapılan kötülüğü affeden ve unutan kimselerdir. 


* Sevgiyi kendine ilke edinmiş ve bunu yaşamı boyunca çevresindekilere hissettiren  kimselerdir. ( Sevgi)

 

* İyi insanın sahip olduğu erdemlerden biri de iyi bir dinleyici olmalarıdır. Kendisine anlatılanları can kulağı ile dinler ve konuşmacıya saygı duyar. ( iyi bir dinleyici)


* İşlerinde acele etmeyen, bir işin ya da bir olayın sonucunu sabırla bekleyen, sebat gösteren kimselerdir. (sabırlı)


*Vatanını ve milletini seven, vatanı için gerekirse canını vermekten çekinmeyen kimselerdir. Yani iyi insanın sahip olduğu özelliklerden biri de  vatansever olmasıdır. ( vatansever)* Hoşgörülü insanlardır.


*Tebessüm edebilen, içinde şefkat ve merhamet duygusu ağır basan güzel insanlardır.


* Sabırlı kimselerdir.


* Öz eleştiri yapan kimselerdir.


* Zihni; arzu ve isteklerden, kötü fikirlerden arındıran kimsedir.


* İçinde yaşadığı doğaya, doğanın ona verdiği nimetlere şükretmesini bilen ve onun için de doğaya katkı sağlamak için çalışan erdemli insanlardır.


* İyi insan yalan söylemeyen kimsedir.


*  Dedikodu yapmayan, başkalarına iftira atmayan kimselerdir.


*  Ölçülü olan ve her aklına geleni olduğu gibi konuşmayan, iki dinleyip bir söyleyen kimselerdir.


* Dürüst ve güvenilir kimselerdir.


* Öfke ile kalkmayan, zarar ile oturmayan kimselerdir. Öfkesine yenik düşmeyen , güzel ahlaklı insanlardır.


* Hiç bir şeyi israf etmeyen kimselerdir.


* Adaletli kimselerdir.


* Yardımsever ve dayanışmacı kimselerdir. İşte bu erdemlere sahip olan kişiler iyi insanlardır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme