O Harfi İlgili Fazla Bilinmeyen Atasözleri ve Anlamları

 O Harfi İlgili Fazla Bilinmeyen Atasözleri ve Anlamları


 

Oduncunun gözü ağaçtadır:   Oduncu geçimini odun ile sağladığı için oduncu için çok önemlidir. Atasözünde anlatılmak istenen ise  herkesin kendine en yakın olan  şeye ilgi duyduğu ile ilgili bir durumdur.


 

Oynamasını bilmeyen gelin “ yerim dar”  demiş; yerini genişletmişler  “yenim dar”  demiş: Gelin oynamayı bilmediği zaman  utandığı için kaçacak yer arar. Kendilerinden beklenilen işi yapamayan kimseler de  işi yapamamalarının sebebini çeşitli engellere bağlayarak bahane ederler. Kendi beceriksizliklerini dile getirmeyip bahaneye başvururlar.

 

 

Ocak içinden tutuşur:   Ocağa konulan yakacaklar genelden içeri doğru tutuşarak yanar. Bir toplumun yıkılmasına neden olan en önemli unsur da o toplumdaki  iç kargaşalar, iç karışıklıklardır.


 

Okumayı öğrenmeyen , çuval  tutmayı öğrenir:  Okumayıp , cahil kalan kimseler zor ve kaba işlerde çalıştırılır. İnsan cahil kalmamalı, okumalı ve cahilliği yenmek için de savaşmalıdır.
Ot, içinden tutuşur:  Ot yığınları hava almadığı zaman kendiliğinden yanmaya başlar. Kimi insanlar da acılarını dile getirip dışa vurmazlar ve acılarını kendi içlerinde yaşamayı tercih ederler. Acılarını kimse ile paylaşmadığı zaman da böyle insanlar çabuk çökerler.


Osmanlı’nın ayağı üzengidedir:   Osmanlı Türklerinin askeri bir topluluk olduğundan bahsedilmektedir. Burada anlatılmak istenen ise gelebilecek her tehlikeye karşı insanın tetikte olması gerektiği mesajı verilmektedir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme