Geleneksel Türk Tiyatrosunun Toplumdaki Önemi İle İlgili Kompozisyon Yazınız.

 Geleneksel  Türk Tiyatrosunun Toplumdaki Önemi İle İlgili Kompozisyon Yazınız.Geleneksel Türk Tiyatrosu, yazılı bir  metne dayanmayan, içinde dansları olan, şarkıları olan, söz oyunları yer alan gösterilerden meydana gelir.  Türklerin toplumsal yaşamında önemli bir yere sahiptir. Geleneksel Türk Tiyatrosunun Meddah, Kukla ve Orta Oyunu gibi türleri vardır. Yine baktığımızda kaynağını  köylünün oyun çıkartma geleneğinden alan Köy Seyirlik Oyunları, yaren sohbetleri,  Mevlevi ayinleri gibi yöresel etkinlikler de yapılır. Bu tür tiyatrolarda genelde güldürü ön planda olur. Oraya gelen izleyiciler hem gülmek, hem de düşünmek ve verilen mesajı almak için gelirler. Güldürünün arkadaşında yatan temel etken ise insanı düşünmeye yönlendirmesidir. Topluma mesaj vermek amacı ile , onları sorgulamaya ve düşündürmeye yönelik harekete geçirmesi ile Geleneksel Türk Tiyatrosu bizim toplum için hem ilgi çekicidir hem de çok önemlidir. Geleneksel Türk Tiyatrosu yazılı olmadığı için doğaçlamalara yer verilir.

 
 Oyuncuların içinden geldiği gibi konuya hakim olarak doğaçlama yapması da izleyicileri ayrı bir mutlu eder. Yapılan doğaçlamalar da ince bir zeka ve düşünme yeteneği gerektirir. Hepimizin ortak sorunları, yanlışlarımız, bilgisizliklerimiz, bazen bilerek isteyerek yaptığımız hatalar da tiyatroda net bir şekilde oyuncular tarafından sergilenir. Bu tür tiyatroda sadece göze değil kulağa da hitap edilir. Konuya uygun müzikler çalarak insanları etkilemek ve amaca odaklandırmak da ayrı bir önem taşır. Bu tür tiyatrolarda kişiler tip özelliği taşır. Okumamış, cahil kimseleri, okumuş ama henüz kendini aydın olarak yetiştirememiş yarı aydınları anlatır bu tiyatro. (Tıpkı karagöz ve Hacivat oyunu gibi. Karagöz cahil olan kişiyi temsil eder, Hacivat da yarı aydın olan kişiyi temsil eder.)

 

Karşıt karakterler birlikte verilir. Cahil, aydın, iyi kötü, güzel çirkin gibi. Bu da tolumun ilgisini çok çeker ve toplum tarafından merakla ve ilgi ile izlenmeye devam eder. Herkes bu tür tiyatrolardan kendine göre bir mesaj çıkarır. Toplumu güldüren, eğlendiren, güldürürken düşündüren Geleneksel Türk Tiyatrosu toplumun vazgeçilmezi olarak yaşanmaya ve yaşatılmaya devam eder. Oyuncuların seyirci ile  kurduğu organik bağ,  gerektiği zaman kurguya seyirciyi de dahil etme, İroni ve taşlamayı, söz ve hareket güldürüsünü eğlendirme amacıyla kullanma, Hacivat ve Karagöz oyununda yer alan  Kız Arama, İş Arama, Ev Arama, Kılık Değiştirme, Ölüp Dirilme,  Kız Kaçırma, Kızın Bulunması vb gibi oyunların da sergilenmesi toplumun, insanların ilgisini daha çok çeker ve Geleneksel Türk Tiyatrosuna olan ilgi de daha çok artar.

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme