Mustafa Kemal Atatürk’ün Ulusal Egemenlik İle İlgili Sözleri

 Mustafa Kemal Atatürk’ün Ulusal Egemenlik İle İlgili SözleriMustafa Kemal her zaman ulusun egemenliğine önem vermiştir. Ülke bağımsızlık savaşı verirken bile aklının bir köşesinde hep ulusal egemenlik yer almış ve yeri geldiği zaman da cumhuriyeti ilan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik yılı olmuş ve büyük meclisimiz açılmıştır. 23 Nisan aynı zamanda Mustafa Kemal tarafından çocuklara bayram olarak ilan edilmiştir. Ülkenin geleceği çocuklardır. Egemenliği devam ettirecek olan onların aydın fikirleri sayesinde olacaktır. Bunun için ulusumuzun egemenliğini her zaman  korumalıyız ve başka milletlere köle olmamak için çok çalışmalıyız.


Mustafa Kemal’in ulusal egemenlik ile ilgili sözleri şunlardır:


 “Egemenlik (hakimiyet) en genel anlamıyla devletin ülke toprakları üzerinde siyasi yönetim yetkisini kullanma hakkıdır.

“Kendilerine bir milletin  tahili bırakılan adamlar, milletin kuvvet ve kudretini yalnız ve ancak yine milletin hakikî ve elde edilmesi mümkün menfaatleri yolunda kullanmakla görevli olduklarını bir an hatırlarından çıkarmamalıdırlar. Bu adamlar düşünmelidirler ki, bir memleketi zabt ve işgal etmek o memleketin sahiplerine hâkim olmak için kâfi değildir. Bir milletin ruhu zabt olunmadıkça, bir milletin azim ve iradesi kırılmadıkça, o millete hâkim olmanın imkânı yoktur. Halbuki asırların getirdiği bir millî ruha, hiçbir kuvvet mukavemet edemez.

“Millî egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur. Milletlerin esareti üzerine kurulmuş müesseseler  her tarafta yıkılmağa mahkûmdurlar.”

“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdani ve mevcudiyetidir.


“Millî egemenlik uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun.”

“Egemenlik, hiçbir mâna, hiçbir şekil ve hiçbir renkte ve işarette ortaklık kabul etmez. 

“Dünyanın belli başlı milletlerini esaretten kurtarmak için egemenliklerine kavuşturan büyük fikir akımları, köhne müesseselere ümit bağlayanların, çürümüş idare usullerinde kurtuluş kuvveti arayanların amansız düşmanıdır.”

“Mahkûm olmak istemeyen bir milleti, esareti altında tutmağa gücü yetecek kadar kuvvetli  müstebitler  artık dünya yüzünde kalmamıştır.


“Gerek askerlik, gerekse siyaset hayatımın bütün devir ve safhalarını dolduran mücadelelerimde daima hareket düsturum millî iradeye dayanarak milletin, vatanın muhtaç olduğu gayelere yürümek olmuştur.”

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme