F Harfi İle Başlayan Deyimler ve Anlamları

 F Harfi İle  Başlayan Deyimler ve Anlamları

Fazla gelmek: Gereğinden çok olmak.

Felek yâr olursa: Bir sorun çıkmazsa.

Fareler cirit atmak:  Issız bir yer olmak.

Feleğin sillesini yemek: Büyük bir hüsrana, yıkıma uğramak.

Fark etmek: Bir şeyin varlığını sezmek.

Feleğin çemberinden geçmiş: Başından çok iş geçmiş.

Fare deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna kabak bağlamış: Elindeki işi başaracak durumda olmadığı halde başka işi de üstlenmeye çalışması.

Fazla kaçırmak: Aşırı yemek.

Falan feşmekân: Bildirilmesine gerek duyulmayan birtakım şeyler daha.

Felekten bir gün çalma: Eğlenceli bir gün geçirme.

Fikir yürütmek: Bir konuda kişisel düşüncelerini dile getirmek.

Fındık kurdu gibi: Ufak, tefek, tombulca kadın.

Faka basmak: Tuzağa düşmek, aldatılmak.

Fena olmak: Çok üzülmek.

Fi tarihinde: Belli olmayan eski bir zamanda.

Fırıldak çevirmek: Hileli yollar peşinde gitmek.

Feneri nerede söndürdün: Nerede sabahladın?

Fellik fellik aramak: Telaşla oraya buraya koşarak aramak.

Fenaya sarmak: Kötüye doğru gitmek.

Fenasına gitmek: Üzerinde kötü bir etki yapmak.

Fesat karıştırmak: İnsanları birbirine düşürecek işler yapmak.

Fena gözle bakmak: Birine kötü niyetini belli ederek bakmak.

Felsefe yapmak: Olayın sebep ve sonuçları üzerinde akıl yürütmek.

Ferman dinlememek: Buyruk, kural tanımamak.

Fındık kabuğunu doldurmaz: Konuşmaya bile değmez.

Fark gözetmek: Ayrı davranışlar sergilemek.

Fasulye gibi kendini nimetten saymak: Gereksizce kendine değer vermek.

Fit olmak: Ödeşmek.

Fütur getirmemek: Umutsuzluğa kapılmamak.

Fiyat vermek: Bir şeyi kaça satın alabileceğini söylemek.

Fit vermek: Birini başkasına karşı kışkırtmak.

Foyası meydana çıkmak: Birinin kötü özelliğinin ortaya çıkması.

Fol yok, yumurta yok: Ortada konu ile ilgili hiç bir belirti yokken  varmış gibi havaya girilmesi.

Fincancı katırlarını ürkütmek: Kızdırılmaması gereken kişileri kızdıracak işler yapmak.

Fire vermek: Ayıklanma sonunda azılmak.

Fiyat dondurmak: Fiyatın olduğu gibi devam etmesini sağlamak.

Firara kadem basmak: Kaçmak.

Fitili almak: Çok sarhoş olmak.

Fukara babası: Fakirleri koruyup, kollayan.

Fink atmak: Şurada burada keyfine göre dolaşıp eğlenmek.

Fiyat vermek: Bir şeyi kaça satın alabileceğini söylemek.

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme