G Harfi İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 G Harfi İle İlgili Deyimler ve Anlamları


Gayretine dokunmak: Eleştirilere kızarak  yapamayacağı sanılan işi başarmaya çalışmak.

Gam çekmek: Tasalanmak, üzülmek.

Gargaraya getirmek: Bir sözü veya bir eylemi karışıklığa boğarak etkisiz duruma getirmek.

Gaf yapmak: Bilmeden yersiz bir davranışta bulunmak veya birini kıracak söz söylemek.

Galebe çalmak:  Yenmek.

Gayretine dokunmak: Eleştirilere kızarak yapamayacağı sanılan işi başarmaya girişmek.

Gaipten haber vermek:  Gelecekte neler olacağından  veya bilinmeyen evrenden  haber vermek.

Gafil avlamak: Birini hazırlıksız haldeyken bastırıp istemediği duruma düşürmek.

Gam yememek: Tasa etmemek.

Gani gönüllü (gönlü bol): Varını vermekten çekinmeyen.

Gel gelelim: Şu var ki.


Gem vurmak: Birinin taşkınlığını önlemek.

Gel zaman git zaman: Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra.

Gemi azıya almak: Söz dinlemez olmak.

Gedik açmak: İyi ve sağlam bir durumu sarmaya yol açan bir iş yapmak.

Geleceği varsa göreceği de var: Gelmeye kalkışırsa haddini bildiririm.

Gazel okumak: Olmayacak şeyler söylemek.

Geçmiş ola: Önceki durum geçmişte kaldı.

Geldiği yer şen, gittiği yer harap: Bulunduğu yeri neşelendirir, bulunmadığında aranır.

Geç yiğidim, geç:  Benden güçlü olduğu için,  çatışmak istemiyorum.

Gelip çatmak: Belli bir zaman çok yaklaşmak.

Gece gündüz dememek: Durmaksızın.

Gelir hane hoş, gelmezse daha hoş: Gelmesine bir şey diyemem ama gelmezse çok sevinirim.

Geçti  Bor’un  pazarı, sür eşeği Niğde’ye: Fırsatı kaçırdın.

Gelen ağam, giden paşam: Başa geçene de işten ayrılana da saygılı davranırım, büyüklerimle iyi geçinmek isterim.

Gem almamak: Buyruk altına girmemek.

Geniş bir nefes almak: Sıkıntıdan kurtulup rahatlamak.

Geri çevirmek: Geldiği yere göndermek.

Gemisini yürütmek: İşi yoluna koymuş olmak.

Gereği gibi: Nasıl olması gerekirse öyle.

Gırla gitmek: Bolca ortaya döküp harcanmak.

Gerine gerine: Göğsü kabararak.

Gitti gider: Artık ele geçmez.

Göbeği sokakta kesilmiş: Hep sokaklarda gezen.

Gırgıra almak: Biriyle eğlenmek.

Göbeği düşmek: Göbeğinde fıtık olmak.

Gezip tozmak: Farklı yerlerde çokça gezmek.

Geniş mezhepli: Namusla ilgili her türlü olayı normal gören.

Giydiği yakışırken, eller bakışırken: Genç ve güzel durumdayken.

Gık dedirtmemek: Ses çıkarmasına fırsat vermemek.

Gıcık tutmak: Boğazı gıcıklanmak.

Göbeği beraber kesilmiş: Ondan hiç ayrılmaz.

Gına gelmek: Bıkıp, usanmak.

Gömlek eskitmek: Yaşam sürdürmüş olmak.

Gönül eğlendirmek: Geçici bir sevgi göstererek hoşça zaman geçirmek.

Göğe merdiven dayamış: Çok uzun boylu

Gölge düşmek: Üzerine gölge gelmek.

Gömlek değiştirmek Huy ve veya düşünce değiştirmek . Bir ikinci anlamı: Yılan üst derisini değiştirmek.


Göğüs germek: Bir güçlüğe karşı koyup dayanmak.

Gölge etmek: Yolunda giden işi bozacak eylemlerde bulunmak.

Gömleğinden geçirmek: Birini evlat edinmek.

Göklere çıkarmak: Çok övünmek.

Gökten zembille mi indi: Onun bir ayrıcalığı mı var?

Gölgesinden korkmak: Şüpheli olmak.

Gök gürlemeden “Allah Allah !” dememek: Tehlike belirtisi olmadan önlem almamak.

Gölgesi altında: Koruyuculuğundan yararlanmak.

Göbek havası: Göbek atarak oynamaya uygun çalgı.

Göbek çalkalamak: Göbeği çeşitli yönlere doğru  oynatmak.

 

 

0 yorum:

Yorum Gönder

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...