I ve İ Harfi İle Başlayan Tüm Atasözleri ve Anlamları

 I ve İ Harfi İle Başlayan Tüm Atasözleri ve Anlamları Isıran it dişini göstermez: Isırmayı düşünen köpek, ısıracağı kişiye sinsice yaklaşır. Gevezelik eden insanlardan, şunu yapacağım bunu yapacağım diye birilerine göz dağı veren insanlardan  kimseye zarar gelmez.

Ismarlama iş askıda kalır: Kendi işini başkalarına yaptıran kişi, o işten fayda sağlamaz.

Issız eve it buyruk:  Gireni çıkanı belli olmayan, sahipsiz evlerde köpeğin olmasının bir anlamı yoktur. İyi yönetilmeyen yerin korunması da  anlamsızdır.

İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır: Bizi üzecek bir davranışı biz de başkasına yapmamalıyız. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi biz de başkasına yapmamalıyız.

İbadet de kabahat de kul içindir: İnançlı insanlar da hata yapabilir. İnsanların iyi yönleri olduğu gibi kötü yönleri  vardır ve bu doğaldır.

İki el bir baş içindir: Kimseye el açmamak için çalışmalıyız. Elimizi çalışmak ve geçimimizi sağlamak için kullanılmalıyız.

İbadet de gizli kabahat de: Hatalarımızı başkalarının duymasını istemediğimiz gibi inançlarımızı da gizli tutmalıyız. Çünkü ikisi de yalnızca bizi ilgilendirir.

İki elin vergisi, gönül sevgisi: Sevgili dolu kişi özverili ve gönlü bol olur.

İneğin sarısı, toprağın karası: Her şeyin denenmişi, verimlisi yararlıdır.

İnsana iyilik yarasa, sarı öküze bıçak olmazdı: İnsan , en çıkarcı canlıdır. İşi bitince öküzünü bile keser. İnsanoğlu çıkarcıdır. İşimiz bitine hemen vefasız kimse olmamalıyız.

İki vuran okçudur: Becerikli kişi işini aksatmadan yapar.

İki çıplak bir hamama yakışır: İki fakir kişinin  birbirine yardım etmesi olanaksızdır.

İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur: İnsan huyu kolay kolay değişmez.

İki tımar bir yem yerine geçer: Hayvanları karnını doyurmak kadar onları temizlemek de gerekir. Kendimizi ve çevremizi temiz tutmalıyız.

İki gönül bir olunca samanlık seyran olur: Birbirini seven kişiler, her ortamda mutlu olurlar.

İnsan olan bir kere yanılır: İnsan bir kere aldanır, akıllı kişi iki kere aldanmaz. Hatalardan ders çıkarmak gerekir.

İki kişi dinden olursa, bir kişi candan olur: Eski yıllarda yargılama yaparken sanığa da tanığa da yakınına da yemin ettirilir yalan söyleyen ise asılırdı. Yalancı tanıklık etmemek gerekir, yoksa başka kişilerin yaşamlarının sona ermesine neden olan biri oluruz ve bu da büyük vebaldir.

 İşi olmayanın aşı olmaz: İşi olmayan kişi geçimini sağlayamaz ve aç kalır.

İşin yoksa yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol: Duruşmalar bizim ülkede uzun sürdüğü için , tanıklık yapacak kişinin de boş zamanının çok olması gerekir. Kefil olanın da borcunu ödemeyeceğini hesaba katması gerekir.

İş insanın aynasıdır: Yaptığı işe bakılarak  kişinin nitelikleri anlaşılabilir. İşimizi gerektiği şekilde yapmalı, kimsenin alay konusu olmamalıyız.

İnsanın soyu bir, huyu bindir: Aynı soydan kişiler  ayrı kişiliklere sahip olabilirler.

İş anlatılıncaya kadar baş elden gider: Karşı taraf anlayışsızsa, durum anlatılıncaya kadar olan olur, iş işten geçer.

İş düzelir ömür azalır, sac düzelir hamur azalır: İşi düzeltmek insanı yorar ve yıpratır. Sacın düzelmesi de  daha çok ekmek yapılmasına neden olur. Her şeyi yerinde, zamanında ve kıvamında yapmak iyi olur.

İşini kış tut da yaz çıkarsa bahtına:   Kişi kendini ve işini zor koşullara göre ayarlamalı, iyi koşullarda rahat etmelidir.

İt ürür, kervan yürür: Kararlı kişiler , tehditlere kulak asmaz ve işlerini yapmaya devam ederler.

İte dalaşmaktansa çalıyı dolaşmak yeğdir: Kötü insanlara bulaşmaktansa, öyle insanlardan uzak olmak daha akıllıca davranış olur.

İt sahibini tanır: Başkalarının emrinde çalışan kişiler patronunun sözünden çıkmazlar.

İşleyen demir ışıldar, İşleyen demir pas tutmaz:  Çalışan insan körelmez, bilgileri taze kalır, becerilerini unutmaz.

İt yattığı yeri eşer: Yatıp kalktığımız yeri temiz tutmak gerek.

İt itin ayağına basmaz: Kötü kişiler çıkarları birbirine ters düşmediği sürece çatışmazlar.

 

İyi olacak hastanın hekim ayağına gelir: Olumlu sonuçlanacak işin sebebi kendiliğinden doğar.

İyilik iki baştan olur: Birbirleri ile ilişkileri bulunan iki kişinin iyi geçinmesi için yalnızca birinin iyi olması yetmez. Her iki taraf da anlayışlı olmalıdır ki iyilik olsun.

İyilik et denize at, balık bilmezse Hâlik bilir: İyiliği karşımızdaki kişi anlamasa da Allah anlar. Karşılık beklemeden yapılan iyilik en güzelidir.

İyi nasihat verilir ama iyi ad verilemez: Başkalarına öğüt vermek kolaydır ama kötü kişiye ün verilemez. Olanakların, şartların elvermediği şeylerde değişiklik yapılamaz.

İtle yatan bitle kalkar:  Kötü, pis kişiler ile birlikte olan kendi de o pis kişi gibi olur. O tip kimselerle ilişki kurmamalıyız.

İyi gün doğuşundan bellidir: Gün nasıl başlarsa öyle devam eder.

İtin duası kabul olsaydı, gökten kemik yağardı: Yüce Allak kötü insanların dileğini yerine  getirmiş olsaydı, toplum altüst olurdu.

İtin canı azapta gerek: Kötü insanlara yardım ederek onların güçlenmesine kesinlikle yardım etmemeliyiz.

İyilik et kele, övünsün ele:  Sen iyilik yap da  senin iyiliğinle bir başkası övünsün.

İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı: İyiliğe iyiliği herkes yapar, asıl mesele kötülüğe karşı iyiliği yapmak, yiğit davranmak, asil olmaktır.

İti yol kocatır: Ahmak kimseler , başkalarının sözüne aldanıp her yere koşar ve onun için de tez yıpranırlar.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme