M Harfi İle İlgili Tüm Atasözleri ve Anlamları

 M Harfi İle İlgili Tüm Atasözleri ve Anlamları


Mal bulunur, can bulunmaz: Can maldan daha tatlıdır. Dünya malına değer vermemeli, canımızı düşünmeliyiz. Çünkü can tektir ve bir daha bulunmaz.

Mahkeme kadıya mülk olmaz (değildir): Kadı mesleğinin sonsuza kadar sahibi değildir. Makam kişilerin değildir ve sonsuza kadar bir kişi aynı makamda durmaz, başka kişiler de gelir. Yetkilerimizin sonsuza kadar süreceğini düşünerek çevremizi rahatsız edecek davranışlardan kaçınmalıyız.

Mal canın yongasıdır:  İnsanoğlu emeğiyle kazandığı malını canının bir parçası gibi görür.

Mal canı kazanmaz, can malı kazanır: Mal bulunur, can bulunmaz demektir.

Mal adama hem dost, hem düşmandır: Varlıklı kişi, çevresine yardımcı olup düşman kazanmamalıdır. Çok olan mal, sahibine rahat bir yaşam sağlar ama düşman da kazandırır.
Martta yağmaz nisanda dinmezse, sabahlar altın olur: Martta hava daha soğuk olduğu için yağmur yağması toprağa zarar verir. Zamanında yapılmayan işler fayda yerine zarar verir.

Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır: Zor durumda kalmamak için önceden önlemlerimizi almalıyız.

Malın bekçisi sadakadır: Yoksullara yardım ederek yoksulların malımıza düşman olmalarını engellemeliyiz.

Mart içeri, pire dışarı: Evde hayvan beslememeli, besliyorsak da sağlık ve temizliği ile ilgilenmek gerek.

Mart martladı, tavuk yumurtladı: Her şeyin belli bir zamanı ve oluşum evresi vardır.

önlemeliyiz.

Malını yemesini bilmeyen zengin, her zaman züğürttür: Cimrilik etmeden malımızı yemeli, kendimize bakmalı, insanca yaşamalıyız.

Malın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın: Eve yakın malın denetimi de kolay olur. İş yerinin eve yakın olması, bize hem güven hem de zaman kazandırır.

Mazlum eşeğe herkes biner: Sakin  eşeğe herkes binebilir. Kolay işlere girişmek yerine, zor olanları seçmeliyiz.

Mayasız yoğurt tutmaz: Her şey için gerekli temel etkenler olmadan o işte başarı sağlanamaz.

Mazlumun âhı yerde kalmaz:  Başkalarına zulmeden kişilerin yaptığı zulüm yanlarına kalmaz.

Meleyen inek süt vermez: Kendi canının derdine düşmüş kişilerden yararlanmayı düşünmemeliyiz., aksine onlara yardımcı olmalıyız.

Meramın elinden bir şey kurtulmaz: İstek ve kararlılık ile yapılamayacak iş yoktur.

Merdivene ayak ayak çıkılır: Her şey belirli aşamalardan sonra olur, sabırla da bu aşamaları gerçekleştirmek gerekir.

Merhametten maraz doğar: Acınmaması gereken kişilere acıyarak başımızı derde sokabiliriz.

Mendil ile değnek meddahlara görenek: Her meslek için  olması gerekli araç ve gereçler vardır, bunlar sağlanmadan işe başlanmamalıdır.

Mermerde kil bitmez: Mermer sert ve değerli bir taştır, onda kil bitmez. İyi insanlardan kötülük gelmez.

Mürüvvete endaze olmaz: İyilik ve yardımın ölçüsü olmaz. İyilik ve yardım güç oranında yapılır.

Mühür kimse ise Süleyman odur: Yetkili kişilerin  yönetsel ve akla uygun buyruklarına uymak gerekir.

Misk yerini belli eder: Üstün nitelikli kimse, nerede olursa olsun, kendini belli eder.

Misafirin akılsız ev sahibini ağırlar: Kendine güveni olmayan konuk, ev sahibini ağırlamaya kalkışır.

Mum yanmayınca pervane dönmez: Bilgili kişilerin çevresi bilgi almak isteyenlerle dolar.

 

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme