O Harfi İle İlgili Deyim ve Anlamları

 O Harfi İle İlgili Deyim ve Anlamları

O kapı senin, bu kapı benim dolaşmak: Bir kapıdan öbür kapıya dolaşmak.

O dolabın beygiri değil: İşi yapabilecek yetenekte bir değil.

O tarakta bezi olmamak: O tarafla ilişiği olmamak.

O duvar senin bu duvar benim: Bir sağa, bir sola sendeleyerek.

O yolun yolcusu: Kötü bir yola gidiyor.

O ki düştün bu arka, ya kurt yer gözünü ya karga: Bu tehlikeli durumda başına er ya da geç bir şey gelecek.

Ocağına incir dikmek: Birinin ocağını yani evini, barkını dağıtmak.

O taraflı olmamak: Konu ile alakası yokmuş gibi davranmak.

Ok yaydan çıkmak: Geri dönüşü olmayan bir iş yapmak.

Olmasa gerek: Olmadığını sanıyorum.

 Oh demek: Rahat bir nefes almak

Ocağına düşmek: Birine korunması için sığınmak. Oğlan aldı oyuna gitti, çoban aldı koyuna gitti: Herkesin parasını yöneticiler rast gele harcayıp çar çur ettiler.

Oğul balı: Anne baba için evlat

O gün bugündür: O günden beri.

Oğlan mısın, kız mısın?: Getirdiğin haber iyi mi kötü mü?

Oflayıp puflamak: Sıkıntısını belli etmek.

O çekmek: Birinin sıkıntısına sevinmek.

Omzuna yüklenmek: Bir işin kendisinin üzerine yıkılması.

Omuz omuza: Yan yana.

Omuz silkmek: Umursamamak.

 Olursa çat pat, olmazsa aç yat: İyi kazanınca çok harcıyor kazanamayınca da  perişan duruma düşüyor.

Olup olacağı: En son olacağı.

Okka çekmek: Büyüklüğüne göre ağır çekmek.

Okunu atmış, yayını asmış: Artık bu işlerle uğraşmayı bırakmış.

Omuz öpüşmek: İkisi bir derecede olmak.

Olur şey değil: Gerçekleşmesi kabul edilemeyen.

Oldu olanlar: İstenmeyen birtakım olaylar oldu.

Oldubittiye getirmek: Bir işi yapılmış duruma getirmeye çalışmak.

Okkanın altına girmek: Haksız yere ezilmek.

Oldum bittim: Başından beri.

Olan oldu:  Bir olay gerçekleşti, yapacak bir şey yok artık.

Ola ki: Belki

Olan biten: Gelişen olaylar.

Omuz vermek Omzuyla desteklemek.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme