P Harfi İle İlgili Tüm Atasözleri ve Anlamları

 P Harfi İle İlgili Tüm Atasözleri ve AnlamlarıPara, anayı kızdan ayırır:  Gelişmemiş toplumlarda para, çok büyük işler çevirir. Para ana ile kızı bile birbirine düşman eder. Para uğruna sevdiklerimizi kaybetmemeliyiz.

Papaz her gün pilav yemez: İnsan her gün aynı şeyi yiyemez, değişiklik isteyebilir. Her zaman fırsat ele geçmez.

Padişah yasağı üç gün sürer: Padişah kafasına göre yasak koyduğu için onun yasağı en fazla üç gün sürer. Demokratik olmayan yönetimlerde kargaşa egemendir.

Para akıl öğretir, don (esvap) yürüyüş: Para ve giysi, görgüsüz insanları şımartır, öyle insanların havasından geçilmez.Palamut çok biterse, kış erken olur: Halkın tecrübesi sonucu edindiği yargıya göre, denizde palamudun çok olması, kışın erken geleceğinin belirtisidir. Doğa belli bir ekolojik denge üzerine kurulmuştur ve her değişim başka bir olayın belirtisidir.

Para parayı çeker, koç yiğit bel beller: Koç yiğit para kazanacağım diye uğraşırken, parayı parası olan kazanır. Parası olanın değil, emek verenin kazanabileceği bir iş ortamı oluşturulmalıdır.

Paranın yüzü sıcaktır: Para, zayıf kişilikli kişilere her şeyi yaptırır.

Para insanı ipten kurtarır: Paraya düşkün olan ve parayı çok seven, elinde geniş tekiler bulunduran kişiler, her türlü yolsuzluğu yapabilirler. Zayıf kişilere önemli yetkiler verilmemelidir.

Parasızlık, insana dam deldirir: Parasızlık insana her türlü kötülüğü yaptırır.

Peşkeş atın dişine bakılmaz: Hediye edilmiş atın yaşına bakılması ayıptır. Hediye edilen şeylerde kusur aramak da görgüsüzlüktür.

Parayı veren düdüğü çalar: İstediğimiz şeyi almak için karşılığını vermeliyiz.

Peynir ekmek, hazır yemek:  İş ve zamandan kazanmak için, gerektiğinde hazır yiyeceklerden yararlanılmalıdır.


Parayı bulan bile saymış: Karışıklık olması için, kalp kırmamak için paramızı saymalı ve ne kadar olduğunu bilmeliyiz.

Para ile imanın kimde olduğu bilinmez: Para ve iman gizli tutulan şeylerdir. Kimde olduğu da belli olmaz. Başımıza dert olacak şeyleri herkesin içinde dememeliyiz.

Parasızlık, insana dam deldirir: Parasız kalan kişi, zorunlu kalınca her türlü kötülüğü yapar.

Perşembe günü yalan söyleyenin, cuma günü yüzü kara çıkar: Yalan uzun süre saklı kalmaz ve kısa zamanda ortaya çıkar ve yalanı çıkan kişinin de yüzü kızarır.

Pek yaş olma sıkılırsın, pek de kuru olma kırılırsın: Uysallığın da sertliğin de  aşırı insana zarar verir.

Para dediğin el kiridir: Para bir yandan kazanılırken diğer yandan da tüketilir.

Paran gitti mi diye sormazlar, işin bitti mi diye sorarlar: Para yitiren kişi toplum içindeki saygınlığını da yitirir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme