Mevlana’nın Ahlak İle İlgili Sözleri

 Mevlana’nın Ahlak İle İlgili Sözleri
İnsanın insan olarak kalabilmesinin en güzel yolu güzel ahlaktır. Güzel ahlakın olduğu yerde sevgi vardır, sabır vardır, merhamet vardır. İnsanların güzel olup olmamasını dış görünüşüne göre ya da mal varlığına göre değerlendirmek doğru olmaz. Önemli olan iç güzelliktir, güçlü bir karakterdir ve güzel ahlaktır. Mevlana da güzel ahlaka çok önem vermiş ve onun için aşağıdaki sözleri söylemiştir:

“Güzel huy peşinde yürü, iyi huyla düş kalk. Gül yağına bak, nasıl gülün huyunu almış.”

“Maşrapamız küçük ise deryayı suçlamaya hakkımız yok.”

“Cebi zengin fakat ruhu fakir olan insanın hali çok rezil! Çünkü o; ‘her şeyin fiyatını bilir, değerini değil.”

“Huyları yaratanın huyuyla huylan. Peygamberlerin ahlâkını yetiştirip besleyen Allah’ın ahlâkına bürün.”

“Ahlaksızların bağırışıyla, yürekli yiğitlerin naraları, tilkiyle aslanın sesi gibi meydandadır.”

“Güzel ve iyi suret, bil ki kötü huyla beraber olunca bir kalp akçe bile etmez! Çirkin ve hakir bir sureti olanın huyu güzel olursa, ona kurban ol!”

“Ben, bu çalışıp çabalama dünyasında, iyi huydan daha iyi bir ehliyet görmedim. Fazileti, mahareti, hüneri bir tarafa bırak. Hak yolunda hizmet ve iyi huy işe yarar.”

“Göz iki, kulak iki, ağzımız ise tektir. Çok görüp, çok dinleyip, Az konuşmak gerekir. “

“Ey adam! İnsanlarda gördüğün birçok zulümler, senin huyundur. Sen, kendi huyunu onlarda görüyorsun. Senin varlığın, nifakın, zulmün, gafletin onlara aksetmiştir.”

“Uzuvlar ile bedenler tam uygundur. Huylar ile canlar, tam birbirine denktir. Ruha münasip olan her vasfı, şüphe yok ki tam yerli yerinde, tam uygun olarak yaratan Allah’tır. Allah, mademki huyu, cana uygun ve eş olarak yarattı, o hâlde onu, göz ile kaş gibi yerinde ve birbirine münasip bil! Güzeldeki huylar da uygun ve yerinde, çirkindeki huylar da. Allah’ın yazdığı harfler birbirine tam münasip!”

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme