Atatürk’ün Askeri Kişiliği İle İlgili Bilgi Toplayınız.

 Atatürk’ün Askeri Kişiliği İle İlgili Bilgi Toplayınız.


Mustafa Kemal Atatürk çocukluğundan beri asker olmayı istemiş ve bunun için de hayallerinin peşinden gitmiştir. Bir gün arkadaşları ile uzun eşek  oyunu oynarken sıra kendisine geldiğinde ben kimsenin önünde eğilmeme diyerek daha o zamandan nasıl bir lider olduğunu, nasıl bir çocuk olduğunu kanıtlamıştır. O ciddi, işini iyi yapan bir çocuktu ve bu durumu onu gelecekte de büyük yerlere getirecekti. Asker olmayı istiyordu çünkü askerlere özeniyordu.


Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri kişiliğinin en çok parladığı dönem Çanakkale Savaşı olmuştur. Çanakkale Cephesi’nde büyük başarılara imza atmıştır Mustafa Kemal. Daha sonraları ise Kafkasya´da Filistin cephelerinde devam etmiş, Sakarya ve Afyon-Dumlupınar Meydan Muharebesi´nde doruk noktasına çıkmıştır. Kurtuluş Savaşı’nı azim, sabır, zekası ile başarmıştır. Anadolu halkını arkasına alarak, onlarla birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olarak milleti yine millet ve Mustafa Kemal kurtarmıştır. Çünkü o askeri disipline sahip büyük komutan, idealist adamdır.


* Atatürk planlı, programlı ve disiplinli bir askerdi ama bazen düşmanın beklediğinin tam tersini yaparak onları bozguna uğratabilirdi. Tıpkı Büyük Taarruz’da yaptığı gibi.


* Dürüst, güvenilir ve cesur bir askerdir.


* Düşmanın bile saygı duyduğu bir komutandı. Çünkü asker gibi savaşmasını bilir alçaklık etmezdi.


*Vatanı ve milleti için her türlü zorluğa göğüs gererdi. Mesela Büyük Taarruz Meydan Muharebesi’nde böbreklerinden acılı sancılar çekmesine rağmen savaş alanına girmekten çekinmemiş korkusuz ve fedakar bir komutandı Mustafa Kemal.


Kendi yeteneğinin farkında olduğu için   çekinmeden kuvvet komutanlıklarını isterdi. Çanakkale´de cephe komutanlığını, mütarekeden sonra harbiye nazırlığının kendisine verilmesini istediği gibi


*Her rütbede, idare ettiği bütün insanların ruhlarına nüfuz etmesini bilmişti.


*Büyük strateji ve taktikçidir. Stratejinin zaman, mekân, imkân taktiğinde; sürat, şiddet, cüret faktörlerini çok iyi bilir ve büyük bir ustalıkla uygulardı.


*Başarı gösteren her askerini ödüllendirmesini bilirdi ve askere moral vererek onların daha da kudretli olmasını sağlardı.


Değişmesi mümkün olmayan kural  sahibiydi ve kurallar koyardı. Çok zeki, sürat ve intikal sahibi, hadiseleri en ince teferruatına kadar görerek inceleyen, hiçbir şeyi tesadüfe bırakmayan bir başkomutandı.


* Fikirlerini çekinmeden ortaya koyardı ama her fikrin gerçekleşme zamanının gelmesi için de sabretmesini bilir. Yerinde ve zamanında ortaya koyardı düşüncelerini.


* Çok okur, çok okuduğu için de çok bilirdi. Küçük çocukken bile parasını kiatplara veren eşsiz bir askerdi Mustafa Kemal.


* Mustafa Kemal savaş anında bile  soğukkanlıydı.  En kritik anlarda daima en ileri hatlarda bulunarak muharebeleri bizzat idare ederdi.


* Disiplinli ve otoriterdi. Fakat o otoriteyi cebir ( zor kullanma) ve şiddetle değil, bilgi, karakter ve ruhları fetheden saygı dolu sevgiye dayatırdı.


*Her zaferin yalnız milli kuvvetler ile kazanılacağına inanır, milli kuvvete güvenirdi.


*Sonuç almaya yönelik, gerçekçi plân yapmayı meslek geleneği haline getiren bir kurmay subaylık ve komutanlık hayatı Ona tarafsız verilere karşı son derece duyarlı bir kafa yapısı geliştirmekte temel olmuştur.

 

 

 

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme