Wııllıam Shakespeare’in Romeo ve Juliet Kitabı İle İlgili Test Soruları ve Cevapları

 Wııllıam Shakespeare’nin Romeo ve Juliet Kitabı İle İlgili Test Soruları


1) Romeo ve Julıet kimdir?

A) İki eski dost

B) İki kardeş

C) İki sevgili

D) İki arkadaş

 

2) Romeo ve Julıet’in kavuşmalarında engel olan sorun nedir?

A) Ailelerinin birbirine düşman olması

B) Romeo’nun eski sevgilisini unutamaması

C)  Uzak ülkelerde olmaları

D) Romeo’nun sigortalı bir işinin olmaması

 

 

3) Romeo ve Julıet ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.

A) Romeo sevgilisini her şeyden daha güzel bulmaktadır.

B) Julıet ise Romeo’nun saç rengini fazla beğenmemektedir.

C) İkisi de her türlü zorluğu birlikte aşmak istemişler ve birbiri için fedakarlık yapmışlardır.

D) İkisi de kör kütük birbirine aşıktır.

 

4) Babası Julıet’i kiminle evlendirmek ister?

A) Benvolıo

B) Parıs

C) Romeo

D) Uşak


 

5) Julıet’i herkes kuzeni öldürüldüğü için ağladı zanneder ama aslında Julıet kim için ağlamış ve gözleri şişmiştir?

A) Annesi

B) Babası

C) Uşak

D) Romeo

 

6) Romeo ve Julıet’in kavuşması için onlara yardım eden kişi kimdir?

A) Bir öğretmen

B) Bir rahip

C) Bir nikah memuru

D) Bir doktor

 

7) Romeo sevgilisini öldü zannedip kendini öldürmüştür. Uykudan uyanan ve içtiği ilacın etkisinden kurtulan Julıet de sevdiğinin öldüğünü görerek ne yapmıştır?

A) Yanı başında sabahlara kadar ağlamıştır.

B) Eve gitmiştir.

C) Kendini kılış darbesi ile öldürmüştür.

D) Oracıkta bayılmıştır.

 

8) Aşağıdakilerden hangisi kitapta geçen karakterlerden biri değildir?

A) Capulet

B) Mercutıo

C) Lawrence

D)  Mary

 

9) Aşağıdakilerden hangisi kitapta geçen özlü sözlerden biridir?

Kimseye iyilik yaramaz.

Sakla samanı gelir zamanı

Çalış ki kazanasın

Yaraya güler hiç yaralanmamış olan

 

10) Aşağıdakilerden hangisi kitapta geçen özlü sözlerden biri değildir?

A) Öğret, bana nasıl unutulur düşünmek?

B)  Saadetin değerini bilmeyen sefil olur

C) Hissedemediğin şeyi çok güzel anlarsın.

D) Ölçülü sev ki uzun sürsün sevgin.

 

 Cevaplar:

1. c    2. a  3. b  4.b    5. d  6. b   7. c   8. d   9.d   10. c

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme