Akıl İle İlgili Özdeyişler

 

Akıl İle İlgili Özdeyişler


Akıl insana verilmiş büyük bir armağandır. İnsan aklını kullanırsa insan-ı kamil olur. Aklını iyi kullanmazsa ve hata üstüne hata yaparsa hayatını boş geçirmiş olur ve hiçbir iş başarmamış olur.

 

Akıl ile ilgili özdeyişler şunlardır:

Konuşma , insanın aklını kullanma sanatıdır. Eflatun

Aklın buyruğuna girmeden, yaşamın kötülüklerine karşı başarı kazanılamaz. Arthur Schopenhauer

Akıl ve dirayetin ak saçlılarınki gibi; ama yüreğin masum çocukluk yüreği olsun. Friedrich Schiller

Akıl ve mantık, ilim ve marifetle doğru orantılı olarak gelişir. Thomas Mann

 

İnsanın akıllıca hareket edebilmesi için üç yolu vardır; birincisi, yapacağı şey üzerine düşünmektir ki bu en asil yoldur. İkincisi, önceden yapılmış iyi bir şeyi tenkit etmekle olur, bu en kolay yoldur. Üçüncüsüne gelince bu en acı yoldur, deneyerek ve uğraşarak bulduğun yoldur. Konfüçyus

İslam’ın temeli ahlâk, ahlâkın özü bilgi, bilginin özü de akıldır. Hacı Bektaş-ı Veli

Yüksek ruhlar, her zaman sıradan akılların şiddetli muhalefetleriyle karşılaşırlar.

Albert Einstein.

 

Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.

Montaigne

Akıl; birbirinden farklı olan şeylerin birbirlerine benzeyen yanlarını ve birbirine benzeyen şeylerin, birbirlerinden farklı yanlarını bilmektir. Goethe

Aklın en büyük günahı, yeteri kadar dikkat göstermemek hatasıdır. Jon Ciardi

Akıllı kimsenin lisanı kalbindedir. Düşünerek söyler. Hz Ali

Akıl yaşta değil baştadır; ama aklı başa yaş getirir. Cenap Şehabettin

Akıllılar, zayıf taraflarını bildiklerinden, yanılmayacaklarını ileri sürmezler. Thomas Jefferson

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme