Atatürk, Milli Mücadele Yıllarında Neler Yapmış? Araştırınız.

 Atatürk, Milli Mücadele Yıllarında Neler Yapmış? Araştırınız.


Milli Mücadele yıllarında Anadolu halkı çok yoksul bir haldeydi. Üretim yok denecek kadar azdı, sanayi gelişmemişti, ulaşım gelişmemişti. Bir yandan savaş bir yandan yoksulluk Anadolu halkının belini bükmeye başlamış ama halk yine de bağımsızlık için elinden geleni yapmaya devam etmiş ve ülkeyi düşmana teslim etmemiştir. Bu zorluklar içinde bir kişi vardı. Kurtuluş Savaşı’nın sembolü,  umudu, aydınlığı olan bir kişi. İşte o kişi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'tü. Mustafa Kemal milli mücadele yıllarında ülkemizin bağımsızlığı elden gitmesin diye halk ile birlik olmuş, halkı örgütlemiş ve İtilaf Devletlerine vatanı teslim etmemiştir. 


 Mustafa Kemal Atatürk Türk Ulusal Hareketine öncülük ve önderlik etmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesinde büyük başarılara imza atmıştır. 1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı'nda, Mustafa Kemal Çanakkale'de bir kahramanlık destanı yazıp İtilaf Devletlerine "Çanakkale geçilmez! " dedirtti. Mustafa Kemal Çanakkale Cephesinde askerlerine Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!" demiştir. Bu emir savaşın ve cephenin kaderini değiştirmiştir. Mondros Ateşkes Antlaşması ile İtilaf Devletleri devletimizi egemenliği altına almak istemişti.


 Ateşkesteki maddelerin hepsi İtilaf Devletleri’nin lehineydi. Bu da Osmanlı’yı yok saymak demekti. Bunun kabul edilmemesi için Mustafa Kemal ve silah arkadaşları bağımsızlık ateşini yakarak bir kıvılcım başlatmış ve yol kurtuluşa doğru gitmiştir. Ülkenin içinde bulunduğu ağır şartlar karşısında, ve bu kargaşa ortamında ciddi ve gerçek kararın ne olabileceğini kısa sürede tespit eden Mustafa Kemal Paşa, amacını “Millî egemenliğe dayanan, kayıtsız, şartsız yeni bir Türk Devleti kurmak” şeklinde belirlemiştir. 


Samsun’da kısa bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra Havza’ya geçen Mustafa Kemal Paşa, Türk milletinin birlik ve beraberliğini sağlamak için toplantılar yapmıştır. Çeşitli genelgeler yayımlanmış ve kongreler yapılmıştır. Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongresi yapılmıştır.  Kongrelerde vatanın ve milletin bağımsızlığı için çeşitli kararlar alınmış ve düşmana boyun eğilmemesi gerektiği belirtilmiştir. Umudunu hiçbir zaman yitirmemiş ve her zaman vatanı için mücadele etmiştir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme