Atatürk’ün Liderlik Özelliklerini Yansıtan Sözleri

 Atatürk’ün Liderlik Özelliklerini Yansıtan Sözleri


Mustafa Kemal Atatürk büyük bir liderdir çünkü vatanını kurtuluşa götürmüş ve vatanının bağımsızlığı için her türlü zorluğa göğüs germiş ve her türlü yeniliğe öncülük etmiştir.

Atatürk'ün liderlik özelliklerini yansıtan sözleri şunlardır:


“Amaç sadece kazanmaksa savaşta; hiçbir taraf yoktur ki kaybettim desin… Kaybetmek de bir erdemdir sadece bunu onurlu olarak kabul edebilmelisin.”

“Âcizler için imkansız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler kahramanlar için idealdir.”

"Bir millet, bir memleket için kurtuluş ve selamet istiyorsak, bunu yalnız bir şahıstan hiçbir zaman istememelidir. Bir milletin muvaffakiyeti, milletin bütün kuvvetlerinin bir istikamette birleşmesi, teşekkül etmesiyle mümkündür."“Milletler üzüntü ve keder bilmemelidir. Önderlerin (Liderlerin) vazifesi, hayatı neşe ve şevkle karşılamak hususunda milletlerine yol göstermektir.”

“Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.”

“Bir millet, bir memleket için kurtuluş, esenlik ve muvaffakiyet istiyorsak bunu yalnız bir şahıstan hiçbir vakit istememeliyiz. Umumi kurtuluşu, gene umumi gayret temin eder ve bir millet, bir toplum yalnız bir ferdin gayretiyle bir adım bile atamaz.”


“Ne kadar zengin ve refah içinde olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir davranışa hak kazanamaz.”

"Harp, zaruri ve hayatı olmalı. Hakiki kanâatım şudur; milleti harbe götürünce vicdanımda azap duymamalıyım. "Öldüreceğiz" diyenlere, "ölmeyeceğiz" diye harbe görebiliriz. Lakin milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça, harp bir cinayettir."

“Biz cahil dediğimiz zaman mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören hakiki alimler çıkabilir."

“Umutsuz durumlar yoktur Umutsuz insanlar vardır. Ben hiç-bir zaman Umudumu yitirmedim.”

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme