Eğitimin Önemi Hakkında Konuşma Hazırlayınız.

 Eğitimin Önemi Hakkında Konuşma Hazırlayınız.

 

Sevgili öğretmenim, sevgili arkadaşlarım!

Kişinin hayatının başlangıcından sona ermesine kadar yaşam sürecinde öğrenmek ve eğitilmek ihtiyacı vardır. Hepimizin de bildiği gibi eğitim  hayatımızın bir parçasıdır. Çünkü eğitim ve öğretim olmadan bir şey öğrenemeyiz. Bilgisiz ve cahil toplumlar oluruz. Bir ülkenin gelişip kalkınmasında, iyi bir yerlere gelmesinde en önemli etken o ülkenin eğitim ve öğretime verdiği önem ile açıklanır. Eğitim ve öğretime verilen önem arttıkça o ülkede bilinçli ve aydın insanalar da artacaktır. Eğitimden yoksun kalan milletler geri kalmaya devam edecek ve zaman içinde başka bir milletin kölesi olacaktır. 


Eğitim; insana, insan olmayı öğretir. İnsanı geliştirir, olumlu yönde değiştirir ve onun kendini keşfetmesini sağlar. Eğitim insanı daha bilge birine dönüştürür. Eğitim; Siyasal ve demokratik toplum bilincini geliştirme, sorunların anlaşılabilmesi, teknolojik gelişmelere olanak sağlama gibi hayatın pek çok alanında katkıda bulunur. 


Bireyin yaşam kalitesini artırır. İyi bir eğitim almış insan kendine çekidüzen verir ve ülkesini de geliştirmek için çabalar. Eğitimsiz insanlar ise yeniliklere kapalı olur ve yerinde saymaya devam eder. Çağın gereklerine göre yaşamak ve  yaşamı devam ettirmek için çağın gereği olarak bilgi edinmek, edinilen bilgi ve birikimleri uygulamak ve yaşam biçimi haline getirmek gerekir. Aksine bir yaşam biçimi, bireylerin var olduğu toplumların dünyadaki medeniyet yarışından kopmasına ve rekabet edebilme faaliyetlerinden yoksun kalmasına neden olacaktır.   Eğitimin önemi ile ilgili şu söz çok önemlidir:


“Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Mustafa Kemal Atatürk. İşte bunun için eğitime önem verilmeli, ilim ve fen yolundan giderek çağa ayak uydurulmalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

2 yorum:

Deneme