Eğitim İle İlgili En Etkileyici Sözler

 Eğitim İle İlgili En Etkileyici Sözler


Eğitimin olduğu yerde çağa ayak uydurma vardır, bilime ve teknolojiye önem vardır, ilerleme vardır, değişme ve gelişme vardır.


Eğitim ile ilgili etkileyici özlü sözler şunlardır:


Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Mustafa Kemal Atatürk

Bilginin gücüne inanıyorum, kültürün gücüne inanıyorum; ama eğitimin gücüne, daha çok inanıyorum. Seyyid Kutub

İnsanoğullarının yönetim sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır. Aristo


Eğitim kıvılcımla ateş yakmaktır. Boş bir kabı doldurmak değildir. Sokrates

Bizi ilgilendiren konu yalnız barışı kurmanın ve korumanın teknik çareleri değil, aynı zamanda kafaları eğitmenin, aydınlatmanın yoludur. Albert Einstein

Eğitim, insanın güç sandığı ya da gerçekten kolay alt edilebilen engelleri, nasıl aşacağını öğretme sanatından başka bir şey değildir. WoIfgang Van Goethe

Bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır. Thedore Roosevelt

 

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran bilim ordusudur. Mustafa Kemal Atatürk

İnsan kuvvetsiz, mukavemetsiz ve istinatsız doğar; onu kuvvetli, mukavemetli bir insan yapacak olan terbiyedir. Jean J. Rousseau.


Eğitimin insanı bozmaması yetmez daha iyiden yana değiştirmesi gerekir. Montaigne

Dünyaya kuş bakışı bakmak için kendinizi eğitin, her şeyin ne kadar küçük ve önemsiz olduğunu göreceksiniz. Ernest Hemingway

Eğitim görmüş bir halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır. L.Brougham

 

Eğitimden yoksun olan insanlar, ölünceye kadar şahsiyetsiz kalmaya mahkumdurlar. Ziya Gökalp

En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır. Mustafa Kemal Atatürk

Bir mermer parçası için heykel traş ne ise ruh için de eğitim odur. Thomas Edison

Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey onun etki alanının dışında kalamaz. Kötü ahlakları iyiye çevirebilir; kötü ilkeleri yıkar ve yerine yenilerini koyar; insanları melekler seviyesine çıkarabilir. Mark Twain 


Eğitim, bir insanın diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar. Lord Braugham

Eğitim olgusunun en şaşılacak yanı, yararsız bilgilerden oluşturduğu bilgisizlik dağının yüksekliğidir. Henry Adams

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme