Erdem İle İlgili Özdeyişler

 Erdem İle İlgili Özdeyişler


İnsan erdemli davranışları ve güzel ahlakı ile yaşamayı bilirse  vicdanında da herhangi bir sızlama yaşamaz. Erdemli insanlar dürüst, güvenilir ve sabırlı insanlardır. Böyle insanların yanında fazla kalmak isteriz ve onlardan ayrılmak istemeyiz. Erdemli insanlar toplum içinde sevilen, sayılan, değerli kimselerdir.


Erdem ile ilgili özdeyişler şunlardır:


“Bir ulusun büyüklüğü, nüfusun çokluğu ile değil, akıllı ve erdemli kişilerin sayısıyla ölçülür.”  Victor Hugo

“Erdemin en büyüğü, seninle ilişkilerini kesene iyilik etmen, senden esirgeyene vermen, sana kötülük edeni bağışlayıp, dost elini uzatmandır.”  Hadis-i Şerif

“Tüm insanların ruhları ölümsüzdür, ancak erdemli olanlarınki hem ölümsüz hem de ilahidir.” Sokrates

“Yalnız erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir.” Aristoteles.


“Ben erdemden başka zenginlik tanımıyorum.” İbn-i Sina

“Erdem sahibinin değerini, yine erdem sahibi olanlar bilir.”  Hz. Ali.

“Çocuklarınıza erdemli olmayı öğretin, insanlığı ancak bu mutlu kılar.” L.V. Beethoven.

“Erdem; bilgi, çalışma, doğruluk ve sevgi ile güç kazanır.”  Murat Ertan

“Erdemli insan, başkalarına saldırmak yerine, kendini güçlendirir.” Lao Tzu.

“Erdem, iyi saydığımız şeyleri yapmakta gösterdiğimiz karar ve sabırdan ibarettir.”  Rene Descartes.


“Affetmek için iki kişilik erdem lazım. Hem onu affetmek, hem onu affettiği için kendini affetmek.” Orson Welles.

“Bilgelik bundan sonra ne yapılacağını, beceri bunun nasıl yapılacağını bilmektir, erdem ise bunu yapmaktır.”  David Star Jordan.

“En büyük erdem; insanın vicdanını dinlemesi ve iyilik yapmak için çaba harcamasıdır.”  Konfüçyüs

“Erdem, kaybedeceğini bile bile düşündüğünü söylemek ve daha önce de düşündüğü ve söylediği şeyleri, dikkatle gözden geçirmek demektir.”  Alain

“Erdemin en yüksek ispatı; sınırsız kudrete sahip olmak ve onu kötüye kullanmamaktır.” Lord Mecualay.

“Erdemli kişi diğerlerinin üzerinde olduğunda, alttakiler kendilerini düşük olarak görmezler. Erdemli kişi insanların önüne geçtiğinde, diğerleri önlerinin kapatıldığını düşünmezler.”  Lao Tzu.


“Erdemsiz bir yaşam, erken bir ölümdür.”  Wolfgang Van Goethe

“Erdemli olanların söyleyecek sözleri vardır, ama söyleyecek sözleri olanların tümünde erdem yoktur. İnsancıl olanlar cesaretlidir, ama cesaretli olanların tümü insancıl değildir.” Konfüçyüs.

“Erdemle zorunluluk arasında, ince bir çizgi vardır.”  William Shakespeare.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme