Etkili Konuşmak İle İlgili Özlü Sözler

 

Etkili Konuşmak İle İlgili Özlü Sözler


Etkili konuşmak için iyi bir dinleyici olmak gerekir, çok kitap okumak gerekir, konuşmaya günler öncesinden hazırlanmak gerekir ve konuşurken samimi olduğunu dinleyicilere hissettirmek gerekir. Yeri geldiğinde nükteli konuşmalara ve doğaçlamalara da yer verilebilir. Etkili konuşmak ile ilgili özlü sözler şunlardır:

“Konuşmanın en önemli dört unsuru: Birincisi gerçek, ikincisi akıllı hareket, üçüncüsü hoş mizaç ve dördüncüsü de nüktedir.” (W. Templa)

“Sözü tesirli olan hatipler, hiçbir vakit kör tesadüfe güvenmiş kimseler değildir. Bunlar, dinleyicilerinin hislerini idare etmiş, hareket ve inanca hakim olan kanunları itina ile tetkik neticesi olarak bu hisleri kontrol etmişlerdir.” (A. Edward Phillips).

“Konuşmak bir şeydir, iyi konuşmak bambaşka bir şey. Bir budala da bir şeyler söyleyebilir; ama bilge bir adam konuşur.” (Ben Johnson)

Yerinde yapılan kısa bir konuşma, yersiz yapılan uzun bir konuşmadan bin defa daha etkilidir. (La Rochefaucauld)

“Etkili konuşabilme kabiliyeti Allah vergisi olmaktan çok, çalışmakla elde edilen bir şeydir.” (Lord Byron).

“Sesiniz, tutumunuzu, duygularınızı ve iç durumunuzu yansıtır, iç dünyanızın bir aynasıdır. Sesli anlatımın başlıca öğeleri: Ses hacmi, ses perdesi, tonlama, kalite, hız, lehçe ve stildir. “(C. E. Bingaman)

“Ünlü düşünür Sokrates’e şöyle bir soru yöneltmişler: “Sen herkese konuşma sanatını öğretiyorsun da, kendin neden iyi bir hatip değilsin” dediler. Şöyle cevap verdi: “Ziyanı yok, biley taşları da kendi kendilerini kesemezler, fakat kaba demirleri keskin yaparlar.” (Socrates)


“En tesirli konuşma, en kısa olanıdır.” (Dale Carnegie).

“Konuşmak bir şeydir, iyi konuşmak bambaşka bir şey. Bir budala da bir şeyler söyleyebilir; ama bilge bir adam konuşur.” (Ben Johnson).

 “Ses, konuşanın duygu durumunu, coşkusunu ya da tutumunu belirleyen bir göstergedir. “(John Eisenson).

 

“Önemli olan, söylenenin ne olduğu ya da nasıl söylendiği değil; ama söylenenin nasıl anlaşıldığıdır.” (Guy Hunter)

“Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir.” (Hz. Ebubekir).

“Konuşma sanatını bilen adam, düşündüklerinin hepsini söylemez; fakat söylediklerini düşünür de söyler.” (Aristoteles)

“Eğer çok konuşmak faydalı olsaydı, Allah iki ağız, bir kulak verirdi. Onun için, çok dinleyip az konuşmak gerek.” (Şemsi Tebrizi).

“Güzel konuşmayı kalp yapmalı. Yalnızca dilin iyi söz söylemesi faydasızdır.” (Abdülkadir-i Geylani)

“Güzel konuşmak için tek bir yol vardır. Dinlemeyi öğrenmek.” (Cristopher Morley).

“Söz söylemekte, kelimelerden üstün olan bir şey vardır ki söze tesir veren odur, bu da sözün söylenişindeki tattır, onun için söylenen sözden fazla, söyleyiş tarzına bakılır.” (Dale Carnegie)

“Etkili bir konuşma, insanın kafasına sahip olma sanatıdır.” (Eflatun)

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme