Haram İle İlgili Özdeyişler

 

Haram İle İlgili Özdeyişler


Yüce Allah’ın bize yasak kıldığı şeylerden uzak durmalıyız. Bizim olmayan şeylere el uzatmamalıyız. Alın terimiz ile para kazanmalıyız. Başkalarının namusuna göz koymamalıyız ve dürüst ve ahlaklı insanlar olmalıyız.

Haram ile ilgili özlü sözler şunlardır:

“Haramda şifa yoktur.” İmam-ı Rabbani

“Emek ve zeka olmayan iş, helal olmaz.” F. R. Havergal

“Kalbin aydınlığı, helal yemekle olur.”  Hz. Ali.

“Helâl şeylerin onda dokuzunu harama düşmek korkusu ile terk ederdik. ”Hz. Ömer ra.

“Bir kuruş haramı terk etmek; yüz bir kuruş sadaka vermekten daha iyidir.” Abdullah b. Mübarek

“Haramlardan sakının. Zira midesine haram lokma giren kişinin kırk gün duası kabul olunmaz.” Hz. Muhammed

“Allah, haram peynire fare musallat eder.” Eflâk

“Hesaba çekileceğini bildiği halde, haram mal toplamaya devam eden kimseye şaşarım.” Hz. Osman


“Malı helalden kazanırsan suali, haramdan kazanırsan cezası vardır.” İmam-ı Rabbani

“Haram para ile hayrat, hasenat yapmak, pisliği idrar ile yıkayıp, temizlemek gibidir.”  Süfyan-ı Sevri.

“Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.” Yunus Emre

“Haram yoldan çok kazanmak rızkın bereketini yok eder.” Caferi Sadık.

“Halkı dara düşürmek, sıkıştırma ve incitmek haramdır. “ İmam-ı Rabbani.

“Bir paranın nereden geldiğini görmek istiyorsan; nereye gittiğine bak.” İmam-ı Azam.

“Mü’mine en evvel lâzım olan helâl yemektir. Mideye helâl girerse, cevarihe (organlara) amel-i salih kuvveti verir. Haram ise, ne kadar uğraşsa, salih amel yapamaz. “ Abdülhakim Arvasi.

“Haramdan bir altını sahibine vermek, yüz altın sadaka vermekten faziletlidir.” İmam-ı Rabbani

Helal yemek bir nur ise, haram yemek boğucu bir karanlıktır. Haram yemek kalbi öldürür, helal lokma ise gönlü diriltir. Abdulkadir  Geylani

“Malın helali de biter, haramı da. Ama bu yüzden kazanılan sevap ve günah kalır.” Abdurrahman El Evzaî.

“Üç şey, kişinin kerem sahibi olduğunu gösterir: Güzel ahlak, öfkeyi yenmek, haramlara bakmaktan kaçınmak.” Caferi Sadık.

“Helalin hesabı, haramın da azabı vardır.” Hz. Ali (r.a.)

“Ateşe kimin haram kılındığını haber vereyim mi? Sana yakın, ağır başlı, yumuşak huylu, kolayca iş gören kimselere haram kılınmıştır.” Hz. Muhammed.


“Allah! Size haram ettiği şeyde şifa halk etmedi.” Hz. Ömer

“Alim, haramı, helali bilen değildir; alim, bildiği ile amel edendir.” Süfyan bin Uyeyne.

“Mideye giren lokmanın helal veya haram olduğunu bilmedikçe, ibadet ne kadar çok olursa olsun hükmü yoktur.” Hadis-i Şerif.

“Göz, Allah’u Teala’nın kudret ve sanatını görmek içindir. Eşin dostun ayıplarını ve haramları görmek için değildir.” Sadi-i Şirazi.

“Helal ile beslersen çocuğunu hürmet ile öder borcunu, haram ile beslersen o’nu hakaret ile öder borcunu.”  Necip Fazıl Kısakürek

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme