İnsan Hakları ve Dünyamız Konulu Konuşma

 

İnsan Hakları ve Dünyamız Konulu Konuşma

 

İnsan hakları konusunda uluslararası alanda en temel belge olan bu  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 10 Aralık  1948 yılında Birlemiş Milletler tarafından imzalanmıştır. Buna göre insan hakları ; ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler sebebiyle ayrımı gözetmeksizin hepimizin doğal insan haklarına sahip olduğunu vurgular. Yaşama hakkımız başta olmak üzere tüm haklarımıza insan onuruna yaraşır bir şekilde erişmemizi amaçlamıştır.

 Sevgili Öğretmenim, 

 İnsan haklarında amaç her insanın insan onuruna yaraşır şekilde yaşaması, haklarından faydalanması olurken dünyamızda insan haklarının ne yazık ki yaşandığını söyleyemeyeceğim. Çünkü güçlü olan devletler insan haklarını kendi kafasına göre uygulamaktadır. Eğer ki insan hakları hakkı ile uygulansaydı dünyada şu anda savaşlar olmayacak ve binlerce çocuk ölmeyecekti. İnsan hakkından bahsediliyorsa çocuk katliamlarına dur denmelidir. Bugün İsrail Filistin’i yerle bir ederken insan haklarından bahseden ülkeler ne yazık ki bu duruma seyirci kalmakta da bununla kalmayıp Amerika Birleşik Devletleri gibi ekonomik açıdan güçlü ve zengin ülkeler İsrail’e  her türlü maddi ve manevi desteği sağlamakta ve kimsenin de sesi çıkmamaktadır. Böyle insan hakları olmaz, olamaz. Bu insan hakkı değil, bu insan yaşamına son vermedir. Sözde insan hakları olmaz. İnsan haklarının olması için insan ahlakının olması şarttır.

 

Güçsüz ve zavallı çocukları öldürerek, bir şehir bombalarla yerle bir ederek insan haklarından bahsedilemez. Uygulamaya geçmedikten sonra imzalanan antlaşmaların ne yazık ki geçerliliğinin olmadığına  bugün şahit olmaktayız. Dünyada savaşlar oluyorsa ve insan hakları ihlali gerçekleşiyorsa bunda hepimizin suçu vardır. Buna bir an önce dur denmesi gerekiyor. Yoksa güçlü olan güçsüzü yok etmeye devam edecek. Anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme