Akran Zorbalığı İle İlgili Konuşma

 

Akran Zorbalığı İle İlgili Konuşma


Akran zorbalığı; akran grubu içinde  duygusal, fiziksel ya da sosyal biçimde zarar veren, tekrar tekrar yaşanan saldırgan davranış biçimidir. Bu durum okul ortamlarında çok  karşılaşılan bir durumdur. Akran zorbalığını önlemek için farkındalık yaratmak, empati geliştirmek ve kişinin kendisini  güvende hissettirmek son derece değerlidir.

Sevgili öğretmenim,

Yapılan araştırmalara akran zorbalığı genel yedi ile on beş yaş arasında daha sık görülen bir durumdur. Akran zorbalığının nedenlerine bakacak olursak şunları söyleyebiliriz. Çocuğun kendisini güçlü gösterme isteği, çocuğun ailesi tarafından evde zorbalığa maruz kalması ve bundan dolayı da zorbalığa uğrayan çocuğun başka çocuklara kendisine yapılanın aynısını yapma, güç gösterme  dikkat çekme, şov yapma durumları,  sosyal medyanın etkileri, arkadaş grubu baskısı gibi akran zorbalığının nedenleri arasında yer alır. Genelde içine kapanık, çekingen çocuklar zorbalığa uğrayan masumlardır.

 

Sevgili öğretmenim,

Akran zorbalığı da kendi içinde alt bölümlere ayrılmıştır. Bunları kısaca başlıklar halinde anlatmak istiyorum. Sosyal akran zorbalığı,  siber ekran zorbalığı, eşya zorbalığı,  duygusal akran zorbalığı, sözel akran zorbalığı, fiziksel akran zorbalığı, cinsel akran zorbalığı şeklinde sıralayabiliriz. Akran zorbalığına uğrayan kişilerde şunlar görülür: sağlık sorunları, uykusuzluk, anksiyete,   stres bozuklukları, kendi iç dünyasına kapanma ve insanlardan uzaklaşma vb. şeklinde sıralayabiliriz.


Akran zorbalığını yapan kişide ise şunlar gözlenir: Kurallara uymamaktan dolayı ortaya çıkan öfke krizleri ve öfkeye hakim olamama,  can yakan hareketlerde bulunma, empati duygusundan yoksunluk şekilde görülebilir. Akran zorbalığına şahit olan çocuklarda görülen davranış sorunları ise şunlardır. Zorbalığı izleyen kişi kendinde de suçluluk duygusu hisseder. Çünkü zorbalığı kendisi yapmamıştır ama yine de zorbalığa uğrayan kişiye üzülür ve bundan dolayı acı çeker. Bir ikinci sorun ise şu şekilde ortaya çıkabilir: mağdurun zorbayı kışkırtarak bu davranışı hak ettiği yönünde olur.

 

Sevgili öğretmenim,

Akran zorbalığının sonuçları ve etkileri ise şunlardır:

Zorbalığına uğrayan kişiler, uyum konusunda çeşitli problemler ile karşılaşabilir. Günlük hayat katılmak onlar için bir hayli zorken travma ve özgüven problemleri ile karşılaşabilirler. Akran zorbalığından korunmak için yapılması gerekenler ise şunlardır: Kişinin zorbalıkla mücadele edebilmesi için kendisini koruması ve güvende hissetmesi gerekir. Yani çocuklara güven duygusu aileleri tarafından, öğretmenleri tarafından aşılanmalıdır. Özgüvenin gelişmesi adına da zorbalıkla karşılaşılan ortam dışında sosyalleşme, çeşitli kurs ve aktivitelere katılma, ebeveyn ve öğretmenden alınan cesaretlendirici sözler gereklidir.  Okulda bununla ilgili programlar yapılmalı ve canlandırmalar yapılarak çocukların empatiii duyusunun gelişmesi sağlanmalıdır. Her çocuğun biricik ve değerli olduğu anlatılmalı, zorbalığın acizlik olduğu, güçsüzlük olduğu, güvensizlik olduğu çocuklara anlatılmalıdır.

 

Sevgili öğretmenim,

Aile bireyleri çocuklarına bu konuda destek olmalı, aile içinde kesinlikle şiddete yer verilmemelidir. Kişinin ailesi ile kuracağı  sağlıklı iletişim, çocuğun ailesi ile durumu paylaşması ve olayların tramvatik sonuçlara ulaşmadan çözümlenmesine yardımcı olabilir. Akran zorbalığı ile ilgili şu söz de çok anlamlıdır: “Zorbalık karşısında duyarsız kalan bir toplum, zehirlenmiş demektir.” Dostoyevski. Onun için zorbalığa dur denilmelidir. Zorbalığa uğrayan çocuk yaşadığı her şeyi ailesinden gizlemeden onlara anlatmalı, ailesinden  zorbalık görüyorsa bunu öğretmenlerine anlatmalıdır.


Sevgili öğretmenim,

Akran zorbalığına uğramış bir bireye yardımcı olmak istiyorsak en fazla bu duruma sessiz kalmayarak işe başlayabiliriz ve o kişiye elimizden gelen yardımı etmeliyiz.  Akran zorbalığı genelde okullarda, mahallede, sosyal medya, gezi kulüpleri gibi ortamlarda görülür. Akran zorbalığını kendi haline bırakmak doğru değildir. Kendi haline bırakılırsa geçmez Çocuğu zorbalığa maruz kalan aile ilk olarak sakin olmalıdır. Çocuğunu cesaretlendirmeli ve olayı yakından izlemelidir. Durumu okula bildirmelidir. Çocuğu zorbalık yapan aile ise şunu yapmalıdır: Çocuğu ile iletişim halinde olmalı ve yaptıklarının doğru olmadığını ona güzel bir şekilde ifade etmelidir. Çocuğun enerjisini başka alanlara çekmelidir. Örneğin bir spor dalına yazılma, bir müzik kursuna gitme gibi. Çocuğun özelliklerine bağlı olarak zorbalık önlenebilir. Ortaöğretim kurumlarında bu durum  disiplin suçu olarak kabul ediliyor olup akran zorbalığı cezası; kınama, uyarı şeklinde çeşitlendirilebilir.


 Anlatacaklarım bunlardır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme