Kültür Nedir, Kültürümüzü Nasıl Zenginleştirebiliriz Konulu Konuşma

 

 

Kültür Nedir, Kültürümüzü Nasıl Zenginleştirebiliriz Konulu Konuşma

 

Bir toplumun maddi ya da manevi değerlerinin hepsine birden kültür denilir. Ya da şu şekilde kültürü tanımlayabiliriz: tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan her türlü değerlerle bunları kullanmada, sonraki kuşaklara iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların tümüdür.

 

Kültür bir toplumun değerleridir, Bu değerler; dilden edebiyata, sanattan mimariye, gelenekten göreneklere, folklordan kıyafete, barınmadan süslenmeye kadar birçok alanı kapsamaktadır. Onun için kültürümüzü iyi bilmeliyiz. Bunun için önce tarihimizi iyi öğrenmeliyiz.

 

Sevgili öğretmenim,

 Tarihimizi iyi öğrendikten sonra geleneklerimizin ne olduğunu öğrenmeliyiz. Örneğin geleneksel oyunlarımızı gençlere daha iyi öğretmek için bunları gün yüzüne çıkarmalıyız ve eskiden oynanan oyunları popüler hale getirmeliyiz. Yöresel kıyafetleri günümüze uyarlayarak dikkat çekici hale getirebiliriz. Şarkıları, türküleri günümüze göre uyarlamalıyız. 


Geleneklerimizdeki güzellikleri daha ilgi çekici ve daha güzel hale getirerek kültürümüze katkı sağlayabiliriz. Vatanımıza sahip çıkacak nesillerin yetişmesi için kültürümüz korumalı, kültürel benliğimiz de kaybetmemeliyiz. Böylece başka ülkelere benzemek yerine kendi özümüze dönmüş oluruz ve değerlerimiz de sonsuz kadar yaşamaya devam eder. Anlatacaklarım bunlardır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme