Allah Korkusu İle İlgili Özlü Sözler

 

Allah Korkusu İle İlgili Özlü Sözler

 

Allah korkusu olan insanlar kötülük yapmaktan çekinirler ve Allah'a olan inançları yüzünden, sevgileri yüzünden kendilerini iyiliğe doğru götürürler.

 Allah korkusu ile ilgili özlü sözler şunlardır:


“Ey iman edenler, Allah’tan korkun. Herkes yarın için neyi takdim ettiğine baksın. Allah’tan korkun. Hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” Haşr Suresi

“Allah’tan kork! Başkasından emin olursun.” Hz. Ali.

“Herkes korktuğundan kaçar; yalnız Allah’tan korkan yine ona kaçar.” Ebu’l Kasım

“Kuran, iman, Allah korkusu, tevekkül ve güzel ahlak müminin aklını güçlendirir. “Hadis-i Şerif.


Hikmet ve hayrın başı Allah korkusudur. - Hadis-i Şerif

“İnsanlar için Allah’tan korkarak muamele et.” Hz. Ömer

“Onlar, iman edenler ve kalpleri Allah’ın zikri ile mutmain olan kimselerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ın zikri ile mutmain olur.” Ra’d Sûresi, 28.

“İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.” Hz. Muhammed.

"Bir kimse Rabbini ne kadar bilir ve tanırsa ona karşı korku ve heybeti o oranda artar. İmam- ı Gazali


“İlim olarak Allah korkusu kafidir, cehalet de Allah namına aldanmak için yeterlidir.”  İbnu Mes'ud (r.a)

“Alim, ancak Allah'tan korkandır.” İmam Şafii

“Allah'a isyan hususunda kullara itaat yoktur; itaat ancak meşru olan bir şey hususundadır.”  Hadis-i Şerif

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme