Fazla Bilinmeyen Eş Anlamlı Kelimeler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Fazla Bilinmeyen Eş Anlamlı Kelimeler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Eş Anlamlı Sözcükler (Kelimeler) İle İlgili Örnekler

 

Eş Anlamlı Sözcükler  (Kelimeler) İle İlgili Örnekler

 

Yazılışları farklı anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denilir.

Eş anlama örnek sözcükler şunlardır:

Acele: İvme, ivedi

Açacak: Anahtar, açıcı

Açıkça : Alenen

Abluka: Kuşatma


Ambar: depo

Alçakgönüllü: mütavazi

Araç: Vasıta

Apostrof: Kesme işareti

Antant: antlaşma

Bağır: göğüs, ahşa

Bğış: hibe

bahis: konu, söz

bağbozumu: güz, sonbahar

başkan: reis

bakan: nazır,vekil

basmakalıp: klişe

barikat: engel

bit: kehle

cambaz: akrobat

cahil: bilgisiz,bilmez; toy

caymak: vazgeçmek

cennet: uçmak

cüzi: az, azıcık

cevaz: izin, müsaade

ceriha: yara

cerrah: operatör

cedit: yeni

cebe: zırh, silah

celse: oturum

çağrışım: tedai

çamur: balçık

çuval: teliz

çeviri: tercüme

çeri: asker

çöküş: yıkılma,inhitat

çevirmen: mütercim

çermik: ılıca, kaplıca

dangalak: kalın kafalı

daim: sürekli

dargın: küskün

darp: vurma

darmadağın: tarumar

demeç: beyanat

debi: akım

davranış: tutum

dasitan: destan

deneme: sınama, tecrübe

Demirkazık: Kutup Yıldızı

dehliz: koridor

devrisi: ertesi

dış alım: ithalat

dış işleri: hariciye

devlet kuşu: umulmadık talih

deniz: bahir, derya

dizdar: kale bekçisi

ebat: boyutlar

ecir: sevap; ücret

ecnebi: yabancı

eğitici:mürebbi

emir: buyru,komut

emmi: amca

ekonomi: iktisat

emir: buyruk

elit: seçkin

fezleke: özet

fıtık:kavlıç,yarımlık

fıtrat: yaradılış

feza: uzay

futbol: ayak topu

frekans: sıklık

gergi: perde

gramer: dil bilgisi

gam: kaygı,tasa

gıybet: çekiştirme, kov, kovculuk

gelir: varidat

güz: sonbahar

güzide: seçkin

gür: feyyaz

güzaf: boş, beyhude, anlamsız

göç: hicret

gök: sema

girişim: teşebbüs

grafik: çizgi

gurbetçi: elgin

hakim: bilge,filozof

hadise: olay

haberci: ulak

haris: hırslı

hane: ev

hantal: kocaman,iri, kaba

hemdert: dert ortağı

hercai: yeltek

hedef: amaç

haşmet: görkem

husumet: düşmanlık

heyet: kurul

huy: mizaç

ısrar: direnme

ıskat:sadaka

ırgat: rençber

icar: kira

ihtilal: devrim

istida: dilekçe

jimnastik: idman

jeoloji: yer bilimi

jurnal: kötüleme

japongülü: kamelya

jest: çalım

jüri: seçici kurul

kaba: sakil

kanıt:  delil

kamer: ay

karakter: kişilik

kaos: karmaşa,kargaşa

kas: adele

kasaba: kent

kazı: hafriyat

kaşkol: boyun atkısı

kep: başlık

lafazan: geveze

lüks: gösteriş

lütuf: iyilik

lösemi: kan kanseri

legal: kanuni,yasal

lig: küme

lahza: anlemiz: dokunma

mafsal: eklem

naçiz: değersiz

özveri: fedakarlık

öneri: teklif

önder: lider

ön yargı: peşin hüküm

örek: yapı, bina

özge: başka, yabancı

pak: temiz

pervaz: uçuş

pehlivan: güreşçi

pervaz: uçuş

parantez: ayraç

payitaht: başkent

rafadan: alakok

ray: demir yolu

riya: ikiyüzlülük

riyaset: başkanlık

revir: hasta odası

reşit: ergin

sahil: kıyı

saka: su taşıyıcı

sanı: zan

salgın: müstevli, istila

sarih: açık, belli

sena: övgü

sergüzeşt: serüven,macera

sındı: makas

sıçan: fare

şafak: alacakaranlık

şamar: tokat

şark: doğu

şüphe: kuşku

tabiat: doğa

taam: yemek

tahıl: hububat

us: akıl

uçmak: cennet

ucar: haber

uyum: ahenk

ülke: memleket

üleş: pay

ürkek: çekingen

vardiya: nöbet

vakit: zaman

vali: ilbay

velet: çocuk

yafta: etiket

yangı: irin, iltihap

yaptırım: kanun

yaşıt: akran

yasa: kanun

zan: sanı

zabit: subay

zül: alçalma, düşkünlük

zümre: takım, bölük, topluluk