Eş Anlamlı Sözcükler (Kelimeler) İle İlgili Örnekler

 

Eş Anlamlı Sözcükler  (Kelimeler) İle İlgili Örnekler

 

Yazılışları farklı anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denilir.

Eş anlama örnek sözcükler şunlardır:

Acele: İvme, ivedi

Açacak: Anahtar, açıcı

Açıkça : Alenen

Abluka: Kuşatma


Ambar: depo

Alçakgönüllü: mütavazi

Araç: Vasıta

Apostrof: Kesme işareti

Antant: antlaşma

Bağır: göğüs, ahşa

Bğış: hibe

bahis: konu, söz

bağbozumu: güz, sonbahar

başkan: reis

bakan: nazır,vekil

basmakalıp: klişe

barikat: engel

bit: kehle

cambaz: akrobat

cahil: bilgisiz,bilmez; toy

caymak: vazgeçmek

cennet: uçmak

cüzi: az, azıcık

cevaz: izin, müsaade

ceriha: yara

cerrah: operatör

cedit: yeni

cebe: zırh, silah

celse: oturum

çağrışım: tedai

çamur: balçık

çuval: teliz

çeviri: tercüme

çeri: asker

çöküş: yıkılma,inhitat

çevirmen: mütercim

çermik: ılıca, kaplıca

dangalak: kalın kafalı

daim: sürekli

dargın: küskün

darp: vurma

darmadağın: tarumar

demeç: beyanat

debi: akım

davranış: tutum

dasitan: destan

deneme: sınama, tecrübe

Demirkazık: Kutup Yıldızı

dehliz: koridor

devrisi: ertesi

dış alım: ithalat

dış işleri: hariciye

devlet kuşu: umulmadık talih

deniz: bahir, derya

dizdar: kale bekçisi

ebat: boyutlar

ecir: sevap; ücret

ecnebi: yabancı

eğitici:mürebbi

emir: buyru,komut

emmi: amca

ekonomi: iktisat

emir: buyruk

elit: seçkin

fezleke: özet

fıtık:kavlıç,yarımlık

fıtrat: yaradılış

feza: uzay

futbol: ayak topu

frekans: sıklık

gergi: perde

gramer: dil bilgisi

gam: kaygı,tasa

gıybet: çekiştirme, kov, kovculuk

gelir: varidat

güz: sonbahar

güzide: seçkin

gür: feyyaz

güzaf: boş, beyhude, anlamsız

göç: hicret

gök: sema

girişim: teşebbüs

grafik: çizgi

gurbetçi: elgin

hakim: bilge,filozof

hadise: olay

haberci: ulak

haris: hırslı

hane: ev

hantal: kocaman,iri, kaba

hemdert: dert ortağı

hercai: yeltek

hedef: amaç

haşmet: görkem

husumet: düşmanlık

heyet: kurul

huy: mizaç

ısrar: direnme

ıskat:sadaka

ırgat: rençber

icar: kira

ihtilal: devrim

istida: dilekçe

jimnastik: idman

jeoloji: yer bilimi

jurnal: kötüleme

japongülü: kamelya

jest: çalım

jüri: seçici kurul

kaba: sakil

kanıt:  delil

kamer: ay

karakter: kişilik

kaos: karmaşa,kargaşa

kas: adele

kasaba: kent

kazı: hafriyat

kaşkol: boyun atkısı

kep: başlık

lafazan: geveze

lüks: gösteriş

lütuf: iyilik

lösemi: kan kanseri

legal: kanuni,yasal

lig: küme

lahza: anlemiz: dokunma

mafsal: eklem

naçiz: değersiz

özveri: fedakarlık

öneri: teklif

önder: lider

ön yargı: peşin hüküm

örek: yapı, bina

özge: başka, yabancı

pak: temiz

pervaz: uçuş

pehlivan: güreşçi

pervaz: uçuş

parantez: ayraç

payitaht: başkent

rafadan: alakok

ray: demir yolu

riya: ikiyüzlülük

riyaset: başkanlık

revir: hasta odası

reşit: ergin

sahil: kıyı

saka: su taşıyıcı

sanı: zan

salgın: müstevli, istila

sarih: açık, belli

sena: övgü

sergüzeşt: serüven,macera

sındı: makas

sıçan: fare

şafak: alacakaranlık

şamar: tokat

şark: doğu

şüphe: kuşku

tabiat: doğa

taam: yemek

tahıl: hububat

us: akıl

uçmak: cennet

ucar: haber

uyum: ahenk

ülke: memleket

üleş: pay

ürkek: çekingen

vardiya: nöbet

vakit: zaman

vali: ilbay

velet: çocuk

yafta: etiket

yangı: irin, iltihap

yaptırım: kanun

yaşıt: akran

yasa: kanun

zan: sanı

zabit: subay

zül: alçalma, düşkünlük

zümre: takım, bölük, topluluk

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme