atasözleri ve deyimleri nasıl ayırt ederiz etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
atasözleri ve deyimleri nasıl ayırt ederiz etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Atasözleri ve Deyimler Arasındaki Farklar ve Benzerlikler Nelerdir ?

Atasözleri ve Deyimler Arasındaki Benzerlikler ve Farklar  Nelerdir ?
Atasözleri ve deyimler yüzyıllardır söylenen kalıplaşmış ifadeler olduğu için birbirlerine benzetilebilmekte bu yüzden de zaman zaman karıştırılmaktadır . Atasözleri az sözle çok şey anlatan ifadelerdir . Atasözleri öğüt verici niteliktedir ve değişmez kural niteliğindedir . Deyimler ise öğüt verici bir özellik taşımazlar . Deyimler anlık olaylar karşısında ortaya çıkan duyguları ifade kelime gruplarıdır  .
Örneğin ; " Sakla samanı , gelir zamanı " bir atasözüdür . Çünkü genel bir yargı taşır ve öğüt verici bir özelliği vardır . Ama " saman altından su yürütmek " ifadesi genel bir yargı taşımaz ve öğüt verici bir anlamı yoktur . Bu söz kurnazlık yapanları tanımlamak için kullanılan bir sözdür . İşte bu gibi sözlere de deyim adını veririz .

Deyimler ve Atasözleri Arasındaki Farklar Şunlardır :
- Atasözleri bir yargı bildirirken deyimler çoğu zaman bir durum bildirirler .
- Atasözlerinde mecazlı bir anlam olması şart değildir ama deyimlerin neredeyse tamamı mecazlı ifadelerdir .

- Atasözlerinin kesin kural olma , öğüt verme gibi bir yönü vardır ama deyimlerde öğüt verici bir durum yoktur .
- Atasözleri çok eski dönemlerde ortaya çıkmış anonim sözlerdir ve çoğunun kaynağı bilinmez deyimler ise genellikle bir olay ya da efsane üzerine söylendiği için ortaya çıkış hikayeleri bilinir .
- Atasözleri tek başlarına bir cümleyken deyimler bir söz grubu şeklindeki ifadelerdir .
- Deyimler mastar ( -mak/-mek ) şeklinde ifade edilebilirken atasözleri cümle şeklindedir .

Deyimler ve Atasözleri Arasındaki Benzerlikler Nelerdir ?

- Her ikisi de kalıplaşmış ifadeler olduğu için kelimelerinin yerleri değiştirilemez ve kelimelerin yerlerine eş ya da yakın anlamlıları getirilemez .
- Her ikisinde de mecazlı ifadeler bulunmaktadır .
- Şekil olarak birbirlerine benzerler .

Deyim Örnekleri
Atasözü Örnekleri
- Kafası karışmak
- Etekleri zil çalmak
- Kulak misafiri olmak
- Gözlerini dört açmak
- İpe un sermek
- Damlaya damlaya göl olur .
- Akıl yaşta değil baştadır .
- İşleyen demir ışıldar .
- Bugünün işini yarına bırakma .
- Ayağını yorganına göre uzat .