Atasözleri ve Deyimler Arasındaki Farklar ve Benzerlikler Nelerdir ?

Atasözleri ve Deyimler Arasındaki Benzerlikler ve Farklar  Nelerdir ?
Atasözleri ve deyimler yüzyıllardır söylenen kalıplaşmış ifadeler olduğu için birbirlerine benzetilebilmekte bu yüzden de zaman zaman karıştırılmaktadır . Atasözleri az sözle çok şey anlatan ifadelerdir . Atasözleri öğüt verici niteliktedir ve değişmez kural niteliğindedir . Deyimler ise öğüt verici bir özellik taşımazlar . Deyimler anlık olaylar karşısında ortaya çıkan duyguları ifade kelime gruplarıdır  .
Örneğin ; " Sakla samanı , gelir zamanı " bir atasözüdür . Çünkü genel bir yargı taşır ve öğüt verici bir özelliği vardır . Ama " saman altından su yürütmek " ifadesi genel bir yargı taşımaz ve öğüt verici bir anlamı yoktur . Bu söz kurnazlık yapanları tanımlamak için kullanılan bir sözdür . İşte bu gibi sözlere de deyim adını veririz .

Deyimler ve Atasözleri Arasındaki Farklar Şunlardır :
- Atasözleri bir yargı bildirirken deyimler çoğu zaman bir durum bildirirler .
- Atasözlerinde mecazlı bir anlam olması şart değildir ama deyimlerin neredeyse tamamı mecazlı ifadelerdir .

- Atasözlerinin kesin kural olma , öğüt verme gibi bir yönü vardır ama deyimlerde öğüt verici bir durum yoktur .
- Atasözleri çok eski dönemlerde ortaya çıkmış anonim sözlerdir ve çoğunun kaynağı bilinmez deyimler ise genellikle bir olay ya da efsane üzerine söylendiği için ortaya çıkış hikayeleri bilinir .
- Atasözleri tek başlarına bir cümleyken deyimler bir söz grubu şeklindeki ifadelerdir .
- Deyimler mastar ( -mak/-mek ) şeklinde ifade edilebilirken atasözleri cümle şeklindedir .

Deyimler ve Atasözleri Arasındaki Benzerlikler Nelerdir ?

- Her ikisi de kalıplaşmış ifadeler olduğu için kelimelerinin yerleri değiştirilemez ve kelimelerin yerlerine eş ya da yakın anlamlıları getirilemez .
- Her ikisinde de mecazlı ifadeler bulunmaktadır .
- Şekil olarak birbirlerine benzerler .

Deyim Örnekleri
Atasözü Örnekleri
- Kafası karışmak
- Etekleri zil çalmak
- Kulak misafiri olmak
- Gözlerini dört açmak
- İpe un sermek
- Damlaya damlaya göl olur .
- Akıl yaşta değil baştadır .
- İşleyen demir ışıldar .
- Bugünün işini yarına bırakma .
- Ayağını yorganına göre uzat .

2 yorum:

Deneme