kısaltmaların yazılışı ile ilgili kurallar nelerdir etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
kısaltmaların yazılışı ile ilgili kurallar nelerdir etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Kısaltmaların Yazılışı İle İlgili Kurallar Nelerdir ?

Kısaltmaların Yazılışı İle İlgili Kurallar Nelerdir ?

Kısaltma bir kelime , bir kavram , bir terim vb. sözcük ya da sözcük gruplarının içerdiği bir ya da birkaç harfin alınması ile yapılan simgeleştirmeye denir . Türkçede kısaltmalar ile ilgili belli başlı kurallar şunlardır :

1. Ülke , kitap , dergi ,kuruluş ve yön adlarının kısaltması yapılırken her kelimenin ilk harfi alınır ve büyük olarak yazılır .
Örnekler :
- TDK ( Türk Dil Kurumu )
- KKTC ( Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti )
- KB ( kuzeybatı )
- TDED ( Türk Dili Edebiyatı Dergisi )

Not 1 : Bazı kısaltmaların yapılışında kısaltmanın akılda kalması için her kelimenin  ilk harfini alma kuralının dışına çıkılabilmektedir . Mesela BOTAŞ ( Boru Hatları ile Petrol Taşıma Şirketi ) kısaltması bu duruma örnek olarak gösterilebilir .

Not 2 : Gelenekselleşmiş olarak T.C. ( Türkiye Cumhuriyeti ) ve T. ( Türkçe ) kısaltmaları haricinde büyük harflerle yapılan kısaltmalarda harfler arasında nokta kullanılmaz .

2. santimetre (cm) , milimetre (mm), kilogram (kg) gibi ölçü birimlerinin kısaltmalarında uluslararası kabul gören kısaltmalar kullanılmaktadır .

3. Kitap , dergi , kuruluş  , yön adları ve ölçü birimlerinin kısaltılması dışında kalan kısaltmalarda ilk harf ve kelimeyi oluşturan temel harfler esas alınır . Kısaltılan kelime özel isim , rütbe veya unvan ise ilk harf büyük olur eğer kısaltma cins isim ise ilk harf küçük olur .

Örnekler :
- Alm . ( Almanca )
- Alb . ( Albay )
- haz . ( hazırlayan )
- çev . ( çeviren )

Not 3 :
- Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen ekler yazılırken kelimenin okunuşu dikkate alınır .  ( kg'dan , cm'yi )
- Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen ekler yazılırken kısaltmanın son harfinin okunuşu dikkate alınır . ( TDK'den , MEB'de vb. )
- Bir kelime gibi okunabilen kısaltmalara getirilen ekler yazılırken kelimenin okunuşu dikkate alınır ( ASELSAN'ın , ESTAŞ'tan vb. )

Not 4 : Sonunda nokta bulunan kısaltmalara getirilen ekler yazılırken kesme işareti kullanılmaz .  ( Alm.dan vb. )
Özel İsimlerin Yazılışı İle İlgili Kurallar