kutadgu bilig niçin yazılmıştır etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
kutadgu bilig niçin yazılmıştır etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Kutadgu Bilig Hakkında Bilgi Veriniz .


Kutadgu Bilig Hakkında Bilgi Veriniz .

 Kutadgu Bilig (  9. Yüzyıl )
* Kutadgu Bilig adlı eser Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır .
* Saadet veren bilgi , mutluluğa  ulaştıran bilgi  ve ilim anlamına gelir .
* Bu eser didaktik bir şekilde yazılmış olan eserdir .
* Aruz  vezni ile yazılmış ilk eserdir .
* Kutadgu Bilig adlı eserde sade bir dil kullanılmıştır . Söz sanatları çok az kulllanılmıştır .
* Hakaniye  lehçesi ile yazılmış olan bir eserdir .
* Türklerin ilk siyasetnamesi  ve  Türk edebiyatının ilk mesnevisi Kutadgu Bilig adlı eserdir . Türk İslam edebiyatının ilk eseridir . Türk atasözleri ile de  anlatım desteklenmiştir .


*  Bu eserde hükümdarın halkına , halkın devlete karşı sorumlukları belirtilmiştir . Buna göre halk vergi vermeli , askerlik yapmalı ve devletine ihanet etmemelidir . Devlet de halkı her türlü dış baskılardan korumalıdır . Halkın güvenliğini sağlamalı ve halka adaletli davranmalıdır .
* Yusuf Has Hacip bu eserini Karahanlı  hükümdarı olan  Tabgaç Buğra Han'a sunmuştur .
* Bu eserde  altı bin altı yüz kırk beş ( 6645 ) beyit vardır , yüz yetmiş üç  (173 ) tane de  dörtlük vardır .
* Eserde Ahlak,  devlet idaresi, dinin önemi ile ilgili  konulara yer verilmiştir .
*  Toplum yaşamındaki  bozuklukları düzeltecek , insanı mutlu edecek yollar aranır .

* Bu eserde dört sembolük  kişi vardır. Bunlar :
- Akıbet :  Odgurmuş
- Akıl :  Öğüdülmüş
- Devlet :  Aytoldu
- Adalet :   Küntoğlu