Cümlede Vurgu

1. Bir kelimenin cümlede diğerlerine göre daha baskılı okunmasına vurgu denir. Fiil cümlelerinde yüklem sonda veya ortadaysa vurgu yüklemden bir önceki kelimededir ,  yüklem baştaysa vurgu kendisindedir.

Örnekler :
♦  Hasan kırtasiyeden dün kalemi aldı. (Nesne)
♦  Hasan dün kalemi kırtasiyeden aldı.  (Dolaylı tümleç)
♦  Hasan kalemi kırtasiyeden dün aldı. (Zarf Tümleci)
♦ Kırtasiyeden kalemi dün Hasan aldı. (Özne)
♦ Bakkaldan aldım ekmek. (Dolaylı tümleç)
♦ Okula bugün gelmedi Zeynep. (Zarf tümleci)
♦  Gördüm okulda az önce seni. (Yüklem)

2. İsim cümlelerinde vurgu yüklemin kendisindedir. (Yüklemin başta, ortada veya sonda olması fark etmez.)
♦ Sınıfımız çok güzeldir. (Yüklem)
♦ Beni bu saate kadar bekleten sendin okul bahçesinde. (Yüklem)
♦ Tatlıdır annemin yemekleri. (Yüklem)

3. Soru kelimeleri vurguyu üzerlerine çeker.

♦ Hangi çılgın bana zincir vuracakmış?
♦ Çocukları nereye götürdün?
♦ Ne zaman pikniğe gideceğiz?
♦ Olay anında orada kim varmış?
♦ Bu soruyu nasıl çözdünüz?

4. Soru edatı (mı, mi, mu, mü) vurguyu kendinden önceki ögeye taşır.

♦ Ayşe dün size mi geldi? (Dolaylı tümleç)
♦ Sen mi geçeceksin beni? (Özne)
♦ Okulda mı unuttun çantanı? (Dolaylı tümleç)
♦ Öğretmen dün mü hastalanmış? (Zarf tümleci)

5. da/de bağlacı cümlede vurguyu kendinden önceki ögeye taşır.

♦ Bu şiiri Halil de bize okudu. (Özne)
♦ Dün de çok rahatsızmış. (Zarf tümleci)
♦ Toplantıya en yakın arkadaşı da katılacak. (Özne)
♦ Sinirinden arkadaşına da selam vermedi. (Dolaylı tümleç)

6. Koşul cümlelerinde vurgu koşul bildiren ögededir.

♦ Tekrar ederseniz başarılı olursunuz.
♦ Erken yatarsan erken kalkarsın.

♦ Gerçekten seversen gerçekten sevilirsin.
Cümlede Vurgu İle İlgili Test

Cümlede Vurgu İle İlgili Örnekler

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme