Yapım Ekleri İle İlgili Örnek Kelimeler

Yapım ekleri dört gruba ayrılır :

1. Fiilden İsim Yapım Ekleri : Fiil kök ya da gövdelerine gelerek isim yapan eklere fiilden isim yapan ekler denir.

Örnekler :
1. Koş-u    
2. Gör-gü    
3. Say-gı    
4. Bil-gi    
5. Der-gi    
6. Öv-gü    
7. Yan-gın    
8. Dur-gun           
9. kork-u
10. Sor-gu
11. Döv-üş
12. taşı-t
13.Yürü-yüş
14. Bul-uş
15. Gül-me
16. Dür-üm
17. Dur-ak
18. Yar-ık
19. At-ak
20. Sun-uş
21. Sor-u
22. Bin-ek
23. Şaş-kın
24. Sor-u
25. Yit-ik
26. Sil-ik
27. Yat-ak
28. Bat-ak
29. Kop-uk
30. Al-ım


2. Fiilden Fiil Yapım Ekleri : Fiil kök ya da gövdelerine gelerek yeni bir fiil oluşturan eklere denir.

Örnekler :
1. Bak-ış-
2. at-tır-
3. sor-dur-
4.gül-üş-
5.sür-dür-
6.ağla-t-
7.gör-üş-
8.düş-ür-
9.kaç-ış-
10.kır-dır-
11.bat-ır-
12.dur-dur-
13.vur-uş-
14.bil-dir-
15.al-dır-
16.kov-dur-
17.öl-dür-
18.bak-ış-
19.yap-tır-
20.it-tir-
21.yol-dur-
22.dol-dur-
23.öt-tür-
24.sat-ıl-
25.kır-ıl-
26.sil-in-
27.yen-il-
28.ele-n-
29.tep-in-
30.kap-ıl-


3. İsimden İsim Yapım Ekleri : İsim kök ya da gövdelerine gelerek yeni bir isim üreten eklere denir.

Örnekler :

1.su-lak
2.ev-li
3.kapı-cı
4.ot-lak
5.göz-lük
6.yol-cu
7.araba-sız
8.kel-lik
9.baş-kan
10.taş-lı
11.yaş-lı
12.saf-lık
13.tuz-lu
14.kitap-çı
15.büyük-lük
16.gül-lü
17.kül-lük
18.cam-lı
19.gam-sız
20.huy-suz
21.ter-li
22.çiçek-çi
23.ip-lik
24.yer-siz
25.şan-lı
26.kan-sız
27.kar-lı
28.ataeş-siz
29.okul-lu
30.sen-siz


4. İsimden Fiil Yapım Ekleri : İsim kök ya da gövdelerine gelerek onlardan fiil üreten eklere denir.

Örnekler :

1.su-la-
2.baş-la-
3.taş-la-
4.hasta-lan-
5.yaş-lan-
6.hoş-lan-
7.az-al-
8.kör-el-
9.süs-le-
10.iyi-leş-
11.kötü-leş-
12.dalga-lan-
13.posta-la-
14.su-lan-
15.dar-al-
16.yara-la-
17.yara-lan-
18.önem-se-
19.güzel-leş-
20.kuru-la-
21.kuru-lan-
22.duru-la-
23.duru-lan-
24.fış-kır-
25.açık-la-
26.yön-el-
27.çapa-la-
28.ağır-laş-
29.dert-leş-
30.kan-a-


0 yorum:

Yorum Gönderme

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...