Anlam Özelliklerine Göre Sözcükler

Soyut-Somut Anlamlı Sözcükler
"Masanın üzerinde 2 bardak 1 tabak ve 2 arkadaş oturuyordu. Dışarıda bolca yıldız ve kocaman bir ay vardı. İki dost derin hülyalara ve rüyalara dalmıştı."
 Yukarıdaki metinde yer alan altı çizili kelimelerden bazıları duyu organlarımız aracılığı ile algılayabildiğimiz kavramlardır. Örneğin bardak, tabak,  yıldız kelimeleri gözümüzle görebildiğimiz varlıkların adıdır. Varlığını duyu organlarımız ile algılayabildiğimiz kavramların adı olan sözcüklere somut anlamlı sözcükler denir.
 Yukarıdaki metinde geçen bazı kelimeler duyu organlarımız aracılığı ile algılanamaz. Örneğin hülya ve rüya kelimelerini duyu organlarımız ile algılayamayız. Varlığını duyu organlarımız ile kavrayamadığımız varlıkların adı olan sözcüklere soyut anlamlı sözcükler denir.
 Genel-Özel Anlamlı Sözcükler
Çeşitli özellikleri benzeyen varlıkların genel adı olan sözcüklere genel anlamlı sözcükler denir. Örneğin gül lale papatya gibi türlerin genel adına çiçek denir.
 Söylendi zaman tek bir varlığı aklımıza getiren sözcüklere özel anlamlı sözcükler denir. Gül, lale kelimeleri özel anlamlıdır.
 Nitel-Nicel Anlamlı Sözcükler
 Bir şeyin azlık çokluk gibi ölçülebilen özelliklerini gösteren kelimelere nicel anlamlı kelimeler denir.
örnek: Bu hafta 4 film izledim.
 Bir varlığın ya da kavramın ölçülemeyen çeşitli özelliklerini bildiren kelimelere nitel anlamlı kelimeler denir.
Örnek: Güzel bir maç oldu. 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme