Sözcükte Anlam İle İlgili Test -2

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde " saat " kelimesi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır  ?
A) Sekiz saat boyunca aralıksız nöbet tutmuş .
B) Her saat başı odaya gelir kontrol ederdi .
C) Bu saatte kimsenin kapısını çalıp da rahatsız edemem .
D) Bizim köyden şehir merkezine altı saatte varılır.

2. Evlerine aldıkları eşyaların pahalı oluşunu ballandıra ballandıra anlatıyordu .
Yukarıdaki cümlede "ballandıra ballandıra" ikilemesi hangi anlamda kullanılmıştır ?
A) Fiilin devamlı yapıldığını belirtmek için
B) Dinleyeni imrendirecek bir biçimde bir şeyi övmek
C) Fiile abartılı bir anlam katmak
D) Anlatırken keyif aldığını belirtmek

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır ?
A) Makalelerinde anlaşılır bir dil kullanmaya özen gösteriyor .
B) Şiirde yarım kafiye başarılı bir biçimde kullanılmış .
C) Üç perdelik bir komedi ile sevenlerinin karşısına çıkacak .
D) Herkes eleştiriyor ama hiç kimse onun açısından bakmayı denemiyor .

4. "Sızmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gizli tutulan bir haberin duyulması" anlamında kullanılmıştır ?  
A) Gazete içerisinde haber sızdıran birileri vardı.
B) Tuvaletin duvarından dışarıya su sızdığını tespit ettik .
C) Sınırdan sızmaya çalışan bir grup terörist tespit edildi .
D) Bakkala gönderileceğini anlayan çocuk hemen dışarı sızdı .

5.
" Çok çabuk kızan bir yapısı vardı. Söz gelimi biri televizyonun önünden geçse hemen sinir olurdu . "
Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır ?
A) Çamaşırları toplamış üstelik hepsini tek tek katlamıştı .
B) Sözün özü bundan sonra kimsenin sözüyle hareket etmem .
C) Bazı insanlardan mesela çok konuşanlardan hoşlanmıyorum .
D) Anlaşılan ona verdiğimiz değeri anlayamayacak .

6.
(1) Çocukların çığlıkları dört bir yanda yankılanıyordu (2) Seslerden ürken serçeler de çığlık atmaya başlamıştı . (3) Kıyıdaki tamirhaneden takırtılar geliyordu . (4) Bu hengameye bir de atların kişnemesi karışmıştı.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde yansıma kelime kullanılmıştır ?
A)1     B)2     C)3     D)4

7. Aşağıdaki kelimelerden hangisi diğerlerine göre geniş kapsamlıdır ?
A) Karanfil        B) Bitki
C) Çiçek           D) Canlı8. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır ?
A) Gönül dünyasındaki hüzün yüzüne vurmuştu .
B) Eski dostlarla görüşürsen biraz olsun açılırsın .
C) Bu mahallede sokaklar, evler her gün biraz daha eskir .
D) Yaşadığı mutluluk adeta gözlerine sıçramıştı .

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "asıl" kelimesi " bir haber ya da sözün doğru olmaması" anlamında kullanılmıştır ?
A) Memur nüfus cüzdanının aslını istedi .
B) Babamın asıl işi berberlikti .
C) Asıl sorunumuz kimsenin bir birini dinlememesi derdi .
D) Müdür ile ilgili söylenenlerin aslının olmadığı anlaşıldı .

10. "Müzik onun için bir tutkuydu . Bu tutku yüreğinde kabarınca bir tarak bile mikrofon olur bağıra bağıra içini dökerdi . "
Yukarıdaki parçada altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır ?
A) Tutkuydu      B) Kabarınca
C) Tarak            D) Yüreğinde

11. "Karıştırmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde " bir şeyi fazla özenmeden incelemek " anlamında kullanılmıştır ?
A) Babası ceplerini karıştırmasına çok kızmıştı .
B) Evsiz adam bir şeyler bulmak umuduyla çöpü karıştırdı .
C) Telefonun tüm ayarlarını  karıştırdı ve en sonunda bozdu
D) Arkadaşımı beklerken masadaki kitapları karıştırdım .

12.
" Hatırı sayılır bir mal varlığı vardı ama sıradan bir hayat yaşıyordu  "
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır ?
A) Yeni aldığı elbise eskisinden kötüydü .   
B) Oturup da doğru dürüst bir yemek yediğini görmedim .
C) Onun da diğer insanlardan pek bir farkı olmadığını anladım .          
D) Kendine has gösterişli bir yaşamı vardı .

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nitelik ve nicelik bildiren sözcükler bir arada kullanılmıştır  ?
A) Yıllarca bu günün hayaliyle yaşadık .
B) Bembeyaz elbisesiyle önümüzden yavaşça geçti .
C) O çok konuşan , az soru soran biriydi .
D) Bu işte iyi para kazanmıştı .

14. " Sürünmek " sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır ?
A) Düşman kuvvetleri sürünerek yaklaşıyordu .
B) Üzerine çok ağır bir kolonya sürmüş .
C) Yeni boyanan duvarlara sürünmeden ilerleyin !
D) Fakirlikle, sürünerek bir hayat yaşadı .

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmamıştır ?
A) Bu sorunun üzerine eğilmenin vakti geldi .
B) Kuşlar pencerenin önünde ötüyordu .
C) Kapının arkasında bir gölge vardı.
D) Karşımdaki adam çok sinirli gözüküyordu .

Sözcükte Anlam İle İlgili Test -2 


Cevap Anahtarı
1
C
2
D
3
D
4
A
5
C
6
C
7
D
8
C
9
D
10
B
11
D
12
C
13
B
14
D
15
A0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme