Etken-Edilgen Çatılı Fiiller İle İlgili Test Soruları

Etken-Edilgen Çatılı Fiiller İle İlgili Test Soruları

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uyumak” fili edilgen çatılıdır?

A)     Dün çok rahat uyudum .
B)     Su uyur düşman uyumaz .
C)     Bebek sonunda uyutuldu .
D)     O kadar yorgundu ki hemen uyudu .

2. Hangi cümlenin yüklemi etkendir ?

A)     Hızla yanımızdan uzaklaştı .
B)     Sorularda hata olduğu görüldü .
C)     Tüm bulaşıklar yarım saatte yıkandı .
D)     Market saat onda kapandı .

3. Aşağıdaki cümlelerden  hangisinin eylemi etken çatılıdır?

A)     Bozuk çıkan saat değiştirildi.
B)     Merdivenler mavi renge boyandı .
C)     Sahne akşamki gösteri için hazırlandı .
D)     Akşama kadar tarlada çalıştı .

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde , gerçek özne yoktur?

A)     Bu makine alanında uzman mühendislere  yaptırıldı.
B)     Adam dün gece karşıdaki pansiyonda kaldı .
C)     Köpek kulubesinde uyuyordu .
D)     Etraf rengarenk çiçeklerle doluydu .

5. Hangi cümlenin yüklemi edilgen çatılı fiildir?

A)     Akşama kadar aynı yerde gezindin .
B)     Dedem kalorifer yanınca ısındı .
C)     Tüm tarla bir haftada sulandı .
D)     Ödevlerini bitirince istediği gibi dinlendi .

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek özne vardır?

A)     Arabadan iner inmez boynuma sarıldı .
B)     Tüm kitaplar özenle kaplandı .
C)     Sel felaketinin yaraları sarıldı .
D)     Mahalleye basketbol sahası yapıldı .

7.   Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken çatılıdır ?

A)     Tüm eşyalar kalın bir naylonla sarıldı .
B)     Arabamız köşedeki yıkamacıda temizleniyor .
C)     Yaralılar hızlı bir şekilde tedavi ediliyor .
D)     Bu çocuk her söze alınıyor .

8.      I.   Tüm biberler kurutuldu .
        II.  Yapraklar bu sene erken soldu .
        III. Yazılıda çok zor sorular soruldu .
        IV. Kitaptaki tüm konuları öğrendim .
Yukarıdaki cümlelerden hangilerinin yüklemi edilgen çatılıdır?

A) I. – II.   B)  III. – IV.   C)  II. –IV.  D) I. – III.

9.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen çatılıdır?

A)     İşlerimizi halledip erkenden yola koyulduk .
B)     Çok kolay sinirlendiği söyleniyor .
C)     Seni şimdiye kadar hiç tanımamışım .
D)     Sorularıma açık cevaplar verir misin ?


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin gerçek öznesi yoktur?

A)     Sinirinden etrafa saldırdı .
B)     Annem bugün bize patates kızarttı .
C)     Mesajınızı o adAma ilettik .
D)     Otobüs durakta gereksiz yere bekletildi .

Cevap Anahtarı

1
C
2
A
3
D
4
A
5
C
6
A
7
D
8
D
9
B
10
D


4 yorum:

Deneme