Sınavlar Gereksizdir Konulu Münazara Yazınız .


Sınavlar Gereksizdir Konulu Münazara Yazınız .

Sınav öğrenciler için en korkulan şeydir . Çünkü çocuklar sınavdan korkmakta ve sınav kelimesinin adını bile duymak istememektedirler .  Bana göre sınavlar gereksizdir .  Çünkü bir öğrencinin ne kadar başarılı olup olamayacağını sadece bir sınavla öğrenemeyiz . Çocuklara sınavsız bir sistem getirilmelidir . Sevdikleri , istedikleri meslekleri onlara yaparak yaşayarak öğretmeye çalışmalıyız .  Böyle olunca ülkemize nitelikli  insanlar kazandırmış oluruz .

Sınav stresinden dolayı çocuklar hasta olmakta  ve kendilerini kötü hissetmektedirler . Bunun için sınavlara bir an önce son verilmesi  gerekir .  Çoktan seçmeli sınavlarda kimi öğrenciler derslerine hiç çalışmadığı halde soruların cevaplarını kafadan atarak doğruya ulaşabilile r. Ya da hiç kimseye belli etmeden başka birinden sınav cevaplarına bakabilirler .  Böyle olunca da çalışan kişilerin hakkı yenmiş olur .  Bu yüzden sınavların mutlaka kaldırılması gerekir .  Her yıl milyonlarca öğrenci sınav stresi yüzünden çeşitli sıkıntılar yaşamakta ve bu da kişinin fizyolojisinde ve psikolojisinde çeşitli sorunlar ortaya çıkarır . Bunun için de sınavlar kesinlikle gereksizdir .  Öğrencileri sınavlar ile seçmek yerine becerileri ile seçmeye çalışmalıyız  ve onların gerçek yeteneklerini görebilmeliyiz .  Bu daha doğru ve daha hakkaniyetli olur bence .

 Sınavlar yerine çocuklarımı geliştirecek olan ve onlara rahatsızlık vermeyecek olan yeni çalışmalar yapılmalıdır .  Ülke olarak daha çok gelişmek ve daha çok kalkınmak için her öğreniciye gerekli olan nitelikli eğitim verilmelidir .  Her öğrencinin sevdiği mesleği yapabilmesi için de uygulamalı  çalışmalara yer verilmelidir .  Bir sınavla öğrencinin bilişsel , duyuşsal , psikomotor vb . becerileri ortaya çıkarmaz . Bunları ancak uygulamada görebiliriz .  Bunun için sınavlar kaldırılmalıdır .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme