Münazara Örnekleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Münazara Örnekleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Bir Ülkenin Kalkınmasında O Ülkenin Zengin Olması Yeterlidir Konulu Münazara Yazınız.

Bir Ülkenin Kalkınmasında O Ülkenin  Zengin Olması Yeterlidir Konulu Münazara Yazınız.

Her ülkenin gelişmişlik düzeyi birbirinden farklılık gösterir. Kimi ülkeler kurulduğu yer bakımdan, jeopolitik bakımdan, yeryüzü şekilleri bakımından, iklim bakımından elverişli topraklarda kurulmuştur fakat bunlardan faydalanacak ekonomik gücü yoktur. Kimi ülkelerde elverişsiz topraklarda kurulmuştur. 

Bir ülke elverişsiz  topraklar üzerinde kurulmuş olsa bile parası ile  her şeyi yapabilir. Örneğin; ulaşımın güç olduğu yerlerde ulaşımı daha kolay hale getirmek için çaba gösterir, çalışır ve bunun için ulaşıma gerekli olan yatırımı yapar. Böylece elverişsiz olanı bile elverişsiz hale getirebilir. Yeter ki paran olsun, yeter ki ekonomik gücün yüksek olsun. Bir ülkenin kalkınmasında o ülkenin zengin olması yeterlidir. Çünkü bir ülke maddi açıdan zengin olduğu zaman  ülkesini dünyanın en süper gücü haline getirebilir.  Yeter ki sermayen olsun. Güçlü bir ekonomi olmadığı zaman o ülkede eğitim ve öğretim de güçlü olmaz. Çünkü verilen eğitim ve öğretim de niteliksiz olur. Paran varsa istediğin teknolojik aleti ülkene getirirsin. Ülkenin gelişmesi için  beyin göçü alırsın.

Ülkene gelen bilim insanları onlara verilen imkanlar sayesinde o ülkeyi daha da kalkındırır ve güçlendirir. Yani bir ülkenin kalkınmasında  zenginlik, maddi güç çok ama çok önemli bir yere sahiptir.

bb

Bir Ülkenin Büyümesi İçin Bilim Önemlidir Konulu Münazara Yazınız.

Bir Ülkenin Büyümesi İçin Bilim Önemlidir Konulu Münazara Yazınız.

Bir ülkenin kalkınması için, dünya gücü haline gelmesi için o ülkenin bilim ve teknoloji alanında çok iyi olması gerekir. Bugünkü gelişmiş ülkelere baktığımızda da bunu görebiliriz. Bilim ve teknolojiye önem veren ülkeler her alanda gelişmeye  devam etmektedirler. Bilime ve teknolojiye önem vermeyen,  geri olan ülkeler ise  her alanda geri kalmaya mahkumdur.

Bilim ve teknolojide  ilerde olan ülkeler uzaya gitmekte, yeni teknolojik ürünler ortaya çıkarmakta ve hızla gelişmeye devam etmektedirler.Örneğin; ilerde savaşlarda robotlar kullanılacaktır. İnsan gücünün yerini robotlar alacaktır. Böyle olduğu zaman da geri kalmış ülkeler, gelişmiş ülkeler karşısında yıkılmaya başlayacak ve yok olacaklardır. İşte tüm bunların olmaması için geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelerin de kendilerine bir an önce çeki düzen vermeleri gerekir. Bilime, fenne  çok önem verilmelidir.  Eğitimin  iyi bir şekilde verilmesi gerekir.

Eğitim nitelikli olmadığı zaman  bilim ve teknoloji ile ilgilenen kişiler de  olmaz ve geri kalmış ülkeler hep geri kalmaya devam eder. Bir ülkenin büyümesi için kesinlikle bilim olmalıdır, bilim gelişmelidir.

bb

‘’Kişilerin Başarısını Sağlayan Temel Etken Çalışmaktır.’’ Sözü İle İlgili Münazara Yazınız .


‘’Kişilerin Başarısını Sağlayan Temel Etken Çalışmaktır.’’ Sözü İle İlgili Münazara Yazınız .

Kişilerin başarısını sağlayan en önemli etken çalışmaktır .  Kişi doğuştan  ne kadar zeki olursa olsun, eğer bu zekasını çalışarak  ilerletmezse o zekanın  hiçbir anlamı olmaz . Çünkü insan ancak çalışarak, alın teri dökerek başarıya  ulaşabilir .

Çok zeki olmayan bir kişi bile çalışarak çok büyük başarılara imza atabilir . Çalışmayan insanın ne kendisine faydası olur ne de içinde yaşadığı topluma .  Çalışan kişi ise  hem kendine fayda sağlar  hem de içinde yaşadığı topluma .  Ben zekiyim , her şeyi başarabilirim diyerek  oturan, çalışmayan kimseler  ancak yerinde sayarlar .  Çünkü  çalışmadan, emek etmeden hiçbir zaman ilerleyemeyiz . Bunun için  kişilerin başarısındaki en önemli etken elbetteki çalışmaktır, emek etmektir, üretmektir, alın teri dökmektir.

Tek başına zeki olmak hiçbir zaman yeterli olmaz ve kişiyi ileriye götürmez . Atalarımız da başarı da çalışmanın önemli olduğunu anlatan birçok söz söylemiştir . Mesela “ emeksiz yemek olmaz “ sözü bunlardan birisidir .

bb

Bir Ülkenin Gelişimi Eğitime Bağlıdır Konulu Münazara Yazınız .

Bir Ülkenin Gelişimi Eğitime Bağlıdır Konulu  Münazara Yazınız .

Yalnız  ülkelerin gelişimi  değil tüm dünyanın gelişimi eğitime  bağlıdır . Çünkü nitelikli bir eğitimin verildiği ülkede , iyi ahlakın eğitim olarak verildiği bir ülkede insanlar çalışır . Çalışan insan üretken , verimli bir insan olduğu için de  çeşitli buluşlar ve icatlar geliştirir . Bu çalışmalarını da gerçekleştirildiği zaman  işte o ülke ekonomik anlamda da gelişmeye başlar .


Çünkü eğitim , ekonomiyi içine alan büyük bir kavramdır . Ama sadece ekonomisi iyi olan, insanlarını okutmayan, eğitime yönlendirmeyen ülkeler sadece ekonomik anlamda zengin olur, ekonomisi  tükendiğinde ise  başka ülkelere muhtaç olmaya başlar. Bugün zengin olan  Suudi Arabistan zengin bir ülkedir fakat orada eğitime çok önem verilmemiştir . Sadece petrolü ile para kazanmakta , kazanılan paralar da baştakiler tarafından orada burada yenmektedir . İşte böyle ülkeleri yöneten akıllar da eğitim olarak çok gelişmiş akıllardır. Yani gelişmiş ülkeler  Örneğin;  ABD, gelişmişliği ile bu ülkeyi  geçmiştir. Çünkü ABD sadece ekonomisinin gelişmesine önem vermemiş, aynı zamanda ülkesinde nitelikli insanlar yetişsin diye o insanlara gerekli desteği vermiştir .


Bugün baktığımızda  çocuklarımız bile hep Amerika’da okumak istemektedir . Çünkü orası bilim ve teknolojinin son derece gelişmiş olduğu bir ülkedir . Çünkü orada eğitim ön plandadır . Eğitimin gelişmiş olduğu ülkede de ekonomi zaten  zirve yapar . Bunun için bir ülkenin gelişimi kesinlikle eğitime bağlıdır .

bb

‘’Yarışmalarda Önemli Olan Mücadele Ve Ahlaktır.’’ Sözü İle İlgili Münazara Yazınız .


‘’Yarışmalarda Önemli Olan Mücadele Ve Ahlaktır.’’ Sözü İle İlgili Münazara Yazınız .

Bir insanı insan yapan en önemli özellik onun iyi bir ahlaka sahip olmasıdır .  Erdemli olmayan, güzel ahlaka sahip olmayan kişinin ne kendisine faydası vardır ne de içinde yaşadığı topluma .  Her türlü yarışmada önemli olan  o yarışmayı  hakkı ile bitirmek , yani iyi bir mücadele vermek ve iyi bir ahlaka sahip olmaktır .

Çünkü iyi bir sporcuya, iyi bir öğrenciye yakışan  da böyle davranmaktır. Ahlaktan yoksun bir sporcu asla iyi bir sporcu olamaz . Çünkü onu örnek alan insanlar  olacaktır . Onun için yarışmaların iyi bir ahlaka sahip olması gerekir . Sadece bir yarışmayı kazanmak amaç olmamalıdır . Yarışmayı güzel bir ortamda, iyi bir ahlakla bitirmek en önemli amaç olmalıdır. Orada bulunan tüm insanlar size  özenmeli, sizi kendilerine örnek almalıdır.  Kişi adaletli olmalıdır. Hakkı ile o yarışmayı kazanmalıdır. Başarmak için  ‘’ Amaca giden her yol  meşrudur.’’ Sözü ile hareket edilmemelidir. Amaca giden her yol meşrudur dersek o zaman  her türlü ahlaksızlığı, adaletsizliği normal görebiliriz. İşte böyle olunca da yarışmanın ahlakı, yarışmanın  haklı mücadelesi diye bir kavram olmaz . 

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal de sporcular için şu sözü söylemiştir :‘’ Ben sporcunun zeki, çevik ve güzel ahlaklı olanını severim.’’ İşte bu anlayışı  her işimizde kendimize temel etmeliyiz. Ve her zaman hem mücadeleci hem de  ahlaklı olmalıyız.

bb

‘’Başarıda Ailenin Önemi Daha Fazladır . ’’ Konulu Münazara Yazınız .

‘’Başarıda Ailenin Önemi Daha Fazladır . ’’ Konulu Münazara Yazınız .

Bir çocuğa en güzel eğitimi , en güzel ahlakı ve erdemi öğretecek olan onun büyükleri yani onun ailesidir .  Aile çocuğuna ilk olarak ahlaklı olmayı öğretirse , sorumlu olmayı öğretirse o çocuk zaten akademik açıdan da başarılı bir çocuk olacaktır . Elbette ki başarıda ailenin önemi kat kat fazladır . Okulda ne kadar fazla  eğitim verilirse verilsin, ailede eğitimin temeli atılmadıysa  bu çocuk için sıkıntı olabilir .

Anne ve baba çocuğa akademik açıdan faydalı olmalı , daha ana okulu çağına giden çocuğa çalışmanın ne kadar zevkli ve renkli bir şey olduğunu anlatmalı ve bunu yaşatmalıdır . Ailedeki bireyler birbirine sımsıkı bağlanmalı ,  sorunlar birlikte çözülmelidir . Özellikle de demokratik  tutumun olduğu ailede yetişen çocuklar daha başarılı ve daha mutlu olur . Bundan dolayı da bu detayı gözden kaçırmamak gerekir .  Çocuklara ders sevdirilerek anlatılmalıdır . Yani çocuğa  süper olacaksın , en iyi olacaksın gibi  sözler ile o çocuk baskı altında tutulmamalıdır . Çünkü çocuktan aşırı beklenti içine girmek de onun mutsuz olmasına ve başarısız olmasına neden olur .

Sağlıklı nesillerin ve başarılı nesillerin temeli sağlam  bir ailede atılır ve bu böyle devam eder .

bb

Medya Toplumu Etkiler Konulu Münazara Yazınız .


Medya Toplumu Etkiler Konulu Münazara Yazınız .

Toplumu yasama, yürütme, yargıdan sonra en çok etkileyen dördüncü faktör medyadır . Çünkü medya toplumu kendi istediği  durumlara göre etkileyebilir . Mesela bir olay hakkında yalan yanlış bilgiler ortaya atabilir ve toplum da buna inanır . Ya da sırf reyting  uğruna düzmece bilgiler ile halk kandırılabilir .

Örneğin; yakın bir zamanda televizyondan kaldırılan evlilik programlarına baktığımızda halkımız bu programları en masum duyguları ile izlemekteydi . Ama ne yazık ki sonuçlara baktığımızda aslında bu programların bir yalan olduğu , bir  düzmece olduğu ortaya çıkmıştır . Çünkü  çeşitli ajanslardan getirilen bayanlar ve baylar tanıştırılıp sanki gerçekten  evlilik için geliyormuş gibi yıllarca halkı oyalamıştır . Bu da yine medyanın topluma etkilerindendir. Hatta sahte nikah memuru bile getirilip nikah işlemleri yaptırılmıştır . Bu da medyanın toplumu ne denli kandırdığının göstergesidir .  Bir başka açıdan baktığımızda ise şunu söyleyebiliriz . İktidar kimin elindeyse ya da muhalefette kim varsa o iktidarın yöneticileri halkı  kandırmak için ya da halka uydurma bilgiler  anlatmak için kendi kanalları sayesinde bunu yapabilirler ve halk da buna çok güzel inanır.

İktidar ya da muhalefet kendi kanalında yaptığı hataları, yanlışları  oradaki sunuculara anlattırmaz . Çünkü emir öyle verilmiştir . İşte burada medya toplumu gayet de iyi etkiler diyebiliriz.

bb

Aileler Çocuklarının Arkadaş Seçimine Karışmamalıdır Konulu Münazara Yazınız .

Aileler Çocuklarının Arkadaş Seçimine Karışmamalıdır Konulu Münazara Yazınız .

Aile bir toplumun en önemli ve en sağlam kurumlarındandır . Bunun için aile kurumunun mutlaka  korunması  gerekir. Aile içinde büyüyen çocuk anne ve babası tarafından öyle bir yetiştirmelidir ki o çocuk bir çevre içine girdiğinde hangi arkadaşın kendisine iyi  geleceğini hangi arkadaşın kendisi için zararlı olduğunu hissedebilmelidir . Bunu hisseden çocuk da zaten kötü insanlar ile, ahlakı bozuk olan kimseler ile arkadaşlık kurmaya çekinir ve kendini böyle kimselerden sakınır .

Böylece çocuk kendini korumuş olur. Bundan dolayı da aileler çocuklarının arkadaş seçimine müdahale etmemelidir . Verecekleri iyi terbiye ile, iyi eğitim ve ahlak ile  çocuklarının  nasıl bir yapıya sahip olacaklarını bilmeli ve onların kararlarına saygı duymalıdırlar .  Zaten  bu güzel ortamda büyüyen çocuklarda sağlam kişiler ile, güzel huylara sahip olan kimseler ile arkadaşlık kurabilir . Aileler çocuklarının arkadaş seçimine müdahale ettiği zaman bu çocuğu rahatsız eder ve çocuğun kişisel tercihlerine baskı kurulmuş olur . Dolayısı ile çocuk  ailesi istemediği halde o iyi olmayan kimseler ile arkadaşlık kurmayı isteyebilir ve o çocuklar ona cazip gelir .  Böyle olunca da  baskının sonucu çocuğa zarar verebilir ve kötü çocuklar ile arkadaşlık kurduğu zaman  ailesi bu durumda daha çok üzülür . 

İşte tüm bunlardan dolayı aileler çocuklarının arkadaşlık seçimine kesinlikle müdahalede bulunmamalıdır.

bb

Eski İnsanlar Daha Mutludur Konulu Münazara Yazınız.


Eski İnsanlar Daha Mutludur Konulu Münazara Yazınız.

Eski insanlar daha mutludur . Çünkü eski insanların yaşadığı hayat doğal bir hayattı . Yedikleri her şey doğaldı ve  kolay kolay hasta olmazlardı . Hasta olmadıkları için de güçlü olurlar ve mutlu  olurlardı . Eskiden  telefon , internet olmadığı için insanlar yüz yüze iletişim kurardı .

Yüz yüze iletişim kurulunca  insanlar arasında sevgi daha da çoğalırdı . Çünkü asosyallik olmazdı . Eski  komşuluklarda , akrabalıklarda ben değil biz düşüncesi hakimdi . İnsanlar birbirine güvenir ve birbirine yanlış yapmazlardı . Bunun için de daha güzel ve samimi bir ortam olur ve insanlar mutlu olurlardı . Mesela bir çocuk sıkıldığı zaman gider dışarıda top oynar, çeşitli oyunlar oynar ve arkadaşları ile vakit geçirirdi . Genç biri sıkıldığı zaman bahçeye girer çapa yapar, bir ağacı sular ve bundan zevk alırdı . Böylece hem temiz havayı içine çeker hem de evde boş bş beklememiş olurdu .  Yani tüm gün evin içinde beklenmezdi .

İşte tüm bu güzellikler, bu doğal yaşam da insanların mutlu olmasını sağlardı. İnsanlar eskiden daha bir mutlu ve daha bir huzurluydu .  Çünkü insanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma vardı.

bb

Bir İşte İyi Olmak İçin Yetenekli Olmak Gerekir Konulu Münazara Yazınız .

Bir İşte İyi Olmak İçin Yetenekli Olmak Gerekir Konulu Münazara Yazınız .

Her insan doğuştan farklı yeteneklere sahiptir . Bir işte iyi olmak için o işin sadece  kitapta yazılanları bilmek yeterli olmaz .  Kişi o iş alanında aynı zamanda yetenekli olmalı , o işin uzmanı olmalıdır . İnsan yetenekli olduğu işi yapar ve severse daha başarılı sonuçlar elde eder .

Örneğin; elektriği icat eden Edison okulda çok başarılı bir öğrenci olmamasına  rağmen kendi yeteneği ile gece gündüz çalışmış, deney ve gözlemler yapmış, birçok defa başarısız olmasına rağmen mücadelesinden vazgeçmemiş ve yeteneği ile dünyaya ışık saçmıştır . Eğer ki Edison’nun bu alanda herhangi bir merakı ve yeteneği olmasaydı o başarılı olamayacaktı .  İşte burada yetenekli olmak ve meraklı olmak çok önemlidir . Ya da başka bir örnek verelim. Bir öğrenci öğretmenlik bölümünü kazansın, KPSS’den çok iyi bir puan alsın, mülakattan da çok iyi bir puan alsın ve bu kişinin ataması yapılsın. Bu öğretmen  eğer ki çocuklar ile iletişim kurma yeteneğine sahip değilse, öğretmenliğin gerektirdiği becerilere sahip değilse ne kadar çok çalışkan olursa olsun iyi bir öğretmen olamaz.

İyi bir öğretmen olmak için bu mesleği sevmek ve bu mesleğin gerektirdiği özelliklere ( ders anlatmayı sevme, çocuklar ile iyi iletişim kurma vb.) sahip olmak gerekir. Bunun için yetenek şarttır. Yetenek olmadığı zaman tam anlamı ile büyük başarılar elde edilemez.

bb

Medya Toplumun Şekillenmesinde Taraflı Bir Araçtır

Medya Toplumun Şekillenmesinde Taraflı Bir Araçtır

Toplumun bilgilenmesi, güncel olaylardan halkın haberdar olması için son derece önemlidir . Özellikle günümüzde insanların okuma alışkanlığının az olduğunu göz önünde bulundurursak televizyonlardan pasif bir şekilde izleyerek ya da dinleyerek bilgi edinme yolu daha da tercih edilir hale geldi.

Medya toplumun şekillenmesinde çok önemli ve etkilidir . Aslında medyanın tarafsız olması gerekmektedir ama maalesef birçok medya kuruluşu taraflı yayın yaparak insanları siyasi görüşlerden birine yönlendirmektedir . Düşününsene bi ülkede sürekli zamlar yapılırken döviz fiyatları sürekli artarken bir medya kuruluşu yedi gün 24 saat dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olduğunu iddia ederse,  sürekli hayali düşmanlar icat edip halkı tahrik ederse elbette toplumu şekillendirmiş olur. Tabi ki bunun tam tersi de mümkündür . Mesela bir ülkede yollar, hava alanları, hastaneler sürekli yapılıyor her alanda reformlar ilerliyor ama muhalif kesimin medyası sürekli aksayan yönleri ekrana getiriyor ve takipçilerine devamlı karamsar bir tablo çiziyorsa bu da halkı şekillendirmektir .

Doğru olan medyanın tarafsız olmasıdır . Olumlu ve olumsuz yönleri gündeme getirmektir . Ancak siyasilerin eksenine giren yayın organları maalesef asıl gayeleri olan “halkı bilinçlendirmek” işlevini kaybederek “halkı şekillendirmek” rolüne bürünmektedirler.

bb

Huzur Evleri Gereklidir Konulu Münazara Yazınız .

Huzur Evleri Gereklidir Konulu Münazara Yazınız .

İnsan  çocuklarına ve diğer yakınlarına en çok da yaşlandığı zaman ihtiyaç duyar. Anne ve babalar ne kadar iyi olurlarsa olsun kimi evlatlar ne yazık ki onların bunca emeğini görmezden gelmektedir . Kendileri bakmak yerine  onları huzur evlerine bırakmaktadır . Bence huzur  evlerinin olması gereklidir .  Bakıma ve yardıma muhtaç olan kimseler kendi başlarına yaşayamaz ve bir zaman sonra psikolojik sıkıntılar içine girmeye başlarlar .

Çünkü tek başlarına kaldıkları zaman  insanlardan da uzaklaşmaya başlarlar ve bunun sonucunda sosyal hayata aktif olarak katılamazlar . Oysa huzur evlerinde  yaşlı kimseler birbirleri ile kaynaşıp güzel bir ortam oluştururlar . Birbirlerine dertlerini anlatırlar , eski günlerini hatırlarlar ve böylece içlerini dökmüş olurlar . Bunun için huzur evleri mutlaka olmalıdır . Huzur evleri belli zamanlarda devlet memurları tarafından da mutlaka denetlenmeli ve orada yaşayan kişilerin bir sıkıntı yaşayıp yaşamadığı da onlara sorulmalıdır . Ayrıca  kimi yardıma muhtaç olan insanların da çocuğu olmamış olabilir . Onlar da tek başlarına kalamaz ve muhabbete ihtiyaç duyarlar . Yine baktığımızda anne ve babasını kaybetmiş ve belli bir yaşa gelmiş engelli kimseler de huzur evlerinde kalarak yaşamlarını devam ettirebilir .

Huzur evleri iyi  olduğu zaman, orada çalışanlar yaşlılara iyi hizmet ettiği zaman çok gerekli bir şeydir.
bb

Huzur Evleri Gereksizdir Konulu Münazara Yazınız.

Huzur Evleri Gereksizdir Konulu Münazara Yazınız.

İnsanlar ihtiyarladığı zaman zaman çocukları tarafından , çocukları olmayan yaşlı kimseler ise yakınları tarafından huzur evlerine konmaktadır . Bana göre huzur evleri kesinlikle gereksizdir . Çünkü bizi büyüten bugünlere getiren anne ve babalarımızın  yeri huzur evleri değildir . O elleri öpülesi değerli büyüklerimizin yeri bizim evimizin baş köşesidir . 

Çocukları olmayan dede ve ninelere ise onların yakınları bakmalıdır . Onları başlarından atmak için huzur evlerine vermemelidirler .  Herkes yakınına baksa huzur evi diye bir şeye de gerek kalmaz . Bizim kültürümüzde büyüklere bakmak çok önemli bir görevdir . Allah katında da yaşlı insanlara hürmet etmek ,  onların ihtiyaçlarını karşılamak ve onları sevmek sevaptır. Ne yazık ki bazı evlatlara bakıyoruz  ki bu konuda çok duyarsız oluyor . Anne ve babasını ya da birini kaybettiyse diğerini hemen huzur evine bırakıyor . Yaşlı kimse de oğlumun , gelinimin huzuru bozulmasın diye mecburen yok  ben kendim istedim huzur evini diyerek bir de toplumsal tepkiden çekiniyorlar . Oysa onların yeri orası mı ? Onlar çocuklarını ne zorluklarda büyüttüler . Ama kimi hayırsız evlatlar ana ve babalarının bunca fedakarlığına rağmen merhametsiz olabiliyor . Lütfen anne ve babalarımıza sahip çıkalım .

Onlar da artık bir bebek gibi oluyor zamanla. Onları kırmayalım, incitmeyelim ve çok ama çooook sevelim . Huzur evi yerine  aile evi olsun , evlat evi olsun onların huzur bulacağı yer.
bb

İnsanın Değişik Kıyafetler Giymesi Onu Etkiler Konulu Münazara Yazınız.


İnsanın Değişik Kıyafetler Giymesi Onu Etkiler Konulu Münazara Yazınız.

İnsan  evde farklı giyinir , iş yerine giderken farklı giyinir , yürüyüşe çıkarken farklı giyinir vb. İnsanın değişik kıyafetler giymesi elbette onu etkiler . Çünkü giydiğimiz kıyafet bizim gideceğimiz ortama göre değişir .  Evde daha rahat kıyafetler giydiğimiz için daha  özgür hareket ederiz,  daha bir  rahat oluruz .

Ya da  eski bir kıyafet giydiğimiz zaman daha farklı bir psikoloji içinde oluruz ve giydiğimiz eski bir kıyafet ile kimsenin karşısına çıkmak istemeyiz . Yeni bir kıyafet giydiğimiz zaman ise kendimizi daha güzel hissederiz ve daha mutlu oluruz . İnsanlar kıyafetimizi görsün ve bize iltifat etsin isteriz .  İş yerinde ise daha resmi kıyafetler giyeriz . Giydiğimiz kıyafet  resmi olduğu için de bu ruh halimizi de etkiler ve daha bir ciddi oluruz . Bunun için de farlı kıyafetler giymek kesinlikle kişiyi etkiler . Sürekli aynı kıyafeti giymek istemeyiz . Farklılıklar insana iyi gelir ve onu  olumlu yönde etkileyebilir .

Yerine göre, ortamına göre giydiğimiz kıyafetler bizi etkiler . Düğünde giydiğimiz şık bir kıyafet bizi olumlu etkiler ve herkes bizi bakınca ve bizi beğenince biz de çok mutlu oluruz.


bb

Kişisel Gelişimde Aile Etkilidir Konulu Münazara Yazınız.


Kişisel Gelişimde Aile Etkilidir Konulu  Münazara Yazınız.

Kişisel gelişimde en büyük etken ailedir . Çünkü çocuğun temel becerileri aldığı , temel ahlaki eğitimi aldığı yer ilk olarak ailedir . Çocuğun gruba ait olma ihtiyacını karşıladığı , güven duyduğu yer de ilk olarak ailedir .  Ailesi tarafından  bu güzel  sevgiyi alan çocuk da ileride mutlu olur .

Çocuğun ailesi çocuğa her zaman iyi model olmalıdır .  Eşler birbirine karşı saygılı olmalı ve birbirini sevmelidir . Aile içinde şiddet , kavga olmamalıdır . Çocuğun kişisel gelişiminin sağlıklı olması için aileye büyük görevler düşer . Aile mutlu ve huzurlu bir aile olursa orada büyüyen çocuk da yaşamında mutlu olur ve kişisel gelişimi de olumlu yönde gelişir .  Çocuk sevgiyi , saygıyı ailede öğrenir . Çünkü orada dünyaya gelmiştir . Bir çocuk ailesinden  sevgiyi alamadıysa ilerde ne kadar iyi bir ortamda olursa olsun bu ihtiyacını karşılamadığı için kendinde hep bir eksiklik hisseder ve  tam anlamı ile mutlu olamaz . Çünkü sevginin hissedildiği en önemli yer aile kurumudur .

Aile bireyleri arasında sağlıklı bir ilişki ortamı olmalıdır . Bu sağlıklı ilişki de doğrudan çocuğun kişisel gelişimine olumlu yönde etki eder .

bb

Sağlık Paradan Daha Önemlidir Konulu Münazara Yazınız .


Sağlık Paradan Daha Önemlidir Konulu Münazara Yazınız .

Bu dünyada bizi ayakta tutacak, bizi güçlü kılacak  tek önemli şey sağlığımızın yerinde olmasıdır . Sağlık yerinde değilse , hastalığınıza  zenginliğiniz bile çare değilse işte o zaman o zenginliğin hiçbir anlamı olmaz . Çünkü sağlık olmadan ne yenilenin tadı olur, ne içilenin.

Her şeyden önce insan sağlıklı olmalıdır . Sağlıklı olduğumuz zaman sağlıklı düşünürüz, kendimizi iyi hissederiz ve amacımıza odaklanırız . Hayata dair hayallerimiz, umutlarımız  olur . Sağlıksız olduğumuz zaman gücümüz  yerinde olmaz ve kendimizi kötü hissederiz . Bunun için her şeyden önemli şey  sağlıktır . Örneğin, şeker hastası yaşlı bir teyze şeker hastası olduğu için canının  çektiği birçok şeyi yiyemez .  Çok fazla yediği zaman hemen şekeri  yükselir ve kötü olur. Bu  teyzemiz ne kadar zengin olursa olsun her istediğini yiyemez . Çünkü her şeyden önemli olan onun için sağlığıdır . Bunun için her zaman sağlık her şeyden önemlidir .

Sağlıktan  büyük zenginlik yoktur. Sağlığın önemi ile ilgili Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman da ‘’ Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet  cihanda bir nefes sıhhat gibi. “ demiştir .

bb

Başarılı Olmak İçin Şans Önemlidir Konulu Münazara Yazınız .


Başarılı  Olmak İçin Şans Önemlidir Konulu  Münazara Yazınız .

Başarının olması için elbette çalışmak gerekir fakat bazen çalışmak da tek başına yeterli olmamaktadır . Çünkü başarılı olmak için şansının yaver gitmesi de çok önemlidir . Örneğin; öğretmenliği okumuş iki öğretmeni karşılaştıralım .

Bunlardan   a kişisi KPSS’den 75 puan almış olsun, diğer   b kişisi de  75 puan almış olsun. Her ikisi de aynı puanı aldığı halde a kişisinin bölümü  beden öğretmenliği olduğu için atanıyor fakat b kişisi fizik bölümünü okuduğu için atanamıyor. Aslında ikisi de aynı puanı almış ama şans işte  devlet birinden daha çok alım yapıyor, diğerinden az alım yapıyor . Burada başarılı olmak için şans faktörünün etkili olduğunu  görüyoruz . Bir başka örnek ise şunu verebiliriz : Ali gece sabahlara kadar der çalıyor ve sınavda 70 alıyor . Fatma ise hiç çalışmıyor ve sınavda şans eseri bildiği konular denk geliyor ve  90 alıyor . Burada Fatma’nın şansı yaver gidiyor ve Fatma daha yüksek puan alıyor .

İşte bunun içindir ki başarılı olmada şans daha önemlidir diyebiliriz . Yani bu olay duruma göre değişiyor diyebilirim .
Tüm Münazara Örnekleri Burada

Tüm Kompozisyonlar Burada
bb

Başarılı Olmak İçin Çaba Göstermek Daha Önemlidir Konulu Münazara Yazınız .


Başarılı  Olmak İçin Çaba Göstermek Daha Önemlidir Konulu Münazara Yazınız .

Başarılı olmada ara sıra şans faktörü etkili olabilir ama sağlam bir başarı için , kalıcı bir başarı için elbette çalışmak , üretmek ve alın teri dökmek her zaman daha önemlidir  . Çünkü başarılı olmada en önemli  etken her zaman disiplinli , planlı ve programlı bir şekilde çalışmaktan geçer . Sürekli evde boş boş oturan , zamanını televizyon karşısında , internet karşısında boş işler ile geçiren kişinin elbette başarısız olması kaçınılmazdır .

Bunun için  çalışmak varsa başarı vardır diyebiliriz . Örneğin; iki öğrenciyi ele alalım . Bir öğrenci  derslerine her gün  çalıyor ve sınav zamanı geldiğinde  iyi bir puan alıyor . Diğer bir öğrenci de hiç ders çalışmıyor ve sınavda kopya çekiyor .  Bu öğrencinin kopya çektiğini gören öğretmeni o öğrenciye çok düşük bir puan veriyor . Böylece o öğrenci  çaba göstermediği için, kendi alın teri ile çalışmadığı için  düşük puan alıyor ve öğretmenin gözünden de düşüyor . Eğer o öğrenci yakalanmadan kopya  çekmeyi başarabilseydi belki iyi bir puan alabilecekti ve fakat kopya çektiği için bu başarı uzun soluklu bir başarı olmayacaktı .  Başarılı olmak için her zaman çalışmak gerekir . 

Belki bazen çalıştığımız halde başarılı olamayabiliriz fakat önemli olan yılmadan   tekrar tekra denemeye devam etmeliyiz. Sürekli çalışarak bu işi başarabiliriz ve başarı yolculuğunda mutlu olabiliriz.Tüm Münazara Örnekleri Burada

Tüm Kompozisyonlar Burada
bb

Ülkelerin Kalkınmasında Eğitim Önemlidir Konulu Münazara Yazınız .


Ülkelerin Kalkınmasında Eğitim Önemlidir Konulu  Münazara Yazınız .

Bir ülkenin her anlamda gelişmesini sağlayacak olan ve o ülkede nitelikli , üretken  ve bilinçli insanların olmasını sağlayacak en önemli unsur  o ülkede verilen eğitimdir .  Yani ülkeler eğitime ve eğitimin niteliğine ne kadar çok önem verirse o kadar çok gelişir . Bir ülke zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olabilir . Bu kaynakların nasıl kullanılacağını bilmiyorsa , bu konuda her hangi bir fikir yürütemiyorsa o ülke için  o zenginlik bir anlam ifade etmez . Eğitimden yoksun olan ülkeleri kandırmak da kolay olur . Bunun için her zaman bir ülkenin kalkınmasında en önemi etken elbette ki eğitimdir .

Eğitimli insanlar ülkeleri için, dünya için iyi işler yapmaya çalışır . Eğitimin olduğu ülkelerde bilim ve teknolojiye çok önem verilir . Bilim ve teknolojinin geliştiği ülkeler de her alanda gelişir ve yükselir . Bunun için eğitim her zaman ön planda olmalıdır . Bir ülkenin kalkınmasında etkili olan en önmeli şeyin eğitim olduğunu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözü ile de anlayabiliriz :
''Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Mektep sayesinde, mektebin vereceği ilim ve teknik sayesindedir ki Türk Milleti, Türk sanatı, ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı, bütün güzelliğiyle gelişir.''  Tüm milletler için bu söz geçerlidir . Çünkü her millet ancak eğitim sayesinde her alanda gelişir ve dünyamız daha yaşanılır bir dünya haline dönüşür .  Eğitimli insan çevresine zarar vermez , yer altı ve yer üstü kaynaklarını israf etmez, her zaman tasarruf sahibi olur ve empati kurma becerisine sahip olur . Böyle insanlar yaşadığı topluma faydalı olur .

Yaşadığı topluma faydalı olan  insanlar hem ülkelerine katkı sağlar hem de dünyaya katkı sağlar . Bunun için bizler de millet olarak her zaman eğitime önem vermeliyiz . Kalkınmamızın en önemli gücünün ve kaynağının eğitim olduğunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız .


bb

Ülkelerin Kalkınmasında Para Önemlidir Konulu Münazara Yazınız .


Ülkelerin Kalkınmasında Para  Önemlidir Konulu Münazara Yazınız .

Ülkelerin kurulduğu coğrafi yapı  çok önemlidir . Bir ülke  yer altı ve yer üstü kaynaklar bakımından zengin bir coğrafyada kurulmuş ise  avantajlı olur . Bir ülkenin kalkınmasında en önemli etken paradır , zenginliktir , güçtür . Çünkü parası olan , zengin ülkeler her açıdan gelişmeye daha çok açıktır .

Parası çok ülkelerin insanları eğitimden nasibini almamış bile olsa o ülkeye dışarıdan beyin göçü gelir . Dışarıdan gelen eğitimli insanlar bu eğitimsiz ülkeyi daha da zenginleştirir ve böylece  o ülke de gelişmiş olur . Parası olmayan ülkelerde ne kadar iyi eğitim verilirse verilsin oradaki bilim insanlarına hak ettiği değer verilmiyorsa o  bilim insanları ülkelerinde yaşamaz ve kendilerine her açıdan refah sağlayacak olan zengin ülkelere giderler . Bunun  için ülkelerin kalkınmasında en önemli  etken paradır.  Çünkü para olursa eğitim gelişir ve insanlar para sayesinde eğitimin olanaklarından faydalanır .

Örneğin  ; bilgisayar , tablet,  okuldaki eşyalar vb.  hepsi para ile alınır . Para olmasa  ülkeler kalkınmaz . Bunun için her zaman ilk olarak para önemlidir diyebiliriz .

bb