Uzaktan Eğitim Daha Avantajlıdır Konulu Münazara Yazınız.

Uzaktan Eğitim Daha Avantajlıdır Konulu Münazara Yazınız.

 Uzaktan eğitim; geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yapılamadığı  durumlarda eğitim çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasında iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir. Yüz yüze eğitimin gerçekleşmediği zamanlarda uzaktan eğitim yapılmaktadır ama uzaktan eğitim yüzü yüze eğitimden daha etkilidir. Çünkü  uzaktan eğitimde zaman kaybı olmaz, gereksiz bilgiler öğrenilmez. 


Yüz yüze eğitimde çok zaman kaybı olurken uzaktan eğitimde doğrudan hedefe odaklanılır ve kişi sadece yapacağı işleri yapar ve böylece boş yere zaman kaybı da yaşanmamış olur. ( Ulaşım, barınma,  beslenme, konaklama vb gibi)  Uzaktan eğitimin çok sayıda faydaları vardır. Yaşam boyu öğrenmeyi sağlar, uzaktan eğitim sayesinde çok geniş kitlelere bilgiler aktarılır. Her öğrenci kendi hızında ilerler. Kişinin bilgi ve becerisinin artmasını sağlar. Kişi teknolojiyi ve teknolojik gelişmeleri daha yakından takip eder. Uzaktan eğitim daha öğrenci merkezlidir ve daha eşitlikçidir. Fiziksel engeli olan kişiler için de uzaktan eğitim son derece fayda sağlar ve kişi öğrenmeden mahrum kalmamış olur.


Coğrafi ve bölgesel engeller de ortadan kalkmış olur. Maddi olarak kişiye katkı sağlar ve kişi boşu boşuna fazladan para, zaman, emek harcamamış olur. Uzaktan eğitim etkili ve hedefine odaklı bir şekilde yapıldığı zaman büyük kazanımlar sağlar ve kişiye çok katkı sağlar. Bunun için uzaktan eğitim yüz yüze eğitimden daha avantajlıdır. Çocuklar için iyi bir öğrenme ortamı oluşturulduğu zaman, belirli bir plan ve program dahilinde çocuklar çalıştığı zaman, yeri geldiği zaman mola verilerek çocuğun sıkılmaması sağlandığı zaman uzaktan eğitim daha faydalıdır ve çocukların gelişmesine daha çok sayıda faydaları vardır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme