İnternet Kullanımı Gençler İçin Yararlı mıdır, Zararlı mıdır? Bu Konu İle İlgili Münazara Çalışması Hazırlayınız.

 İnternet Kullanımı Gençler İçin Yararlı mıdır, Zararlı mıdır? Bu Konu İle İlgili Münazara Çalışması Hazırlayınız.İnternet kullanımı hayatımızın vazgeçilmezi haline  gelmiştir. İnternet sayesinde hiç bilmediğimiz diyarlara gider olduk, hiç bilmediğimiz ülkelerden haberler alır olduk, ülkemizde olup biten,  dünyada olup biten her türlü bilgiye erişimimiz de internet sayesinde olmuştur. İnternet kullanımı gençler için yararlı mı zararlı mı konusuna geçecek olursak internet doğru kullanıldığı zaman, gençleri güzel ahlaka, iyiliğe ve doğruluğa yönlendirdiği zaman iyi bir şeydir. Eğitim ve öğretim amacı ile yararlanıldığı zaman, kültürel anlamda yararlanıldığı zaman , yeni bilgiler öğrenme isteği içinde olan gençler için elbette faydalıdır. 

Görüş ve bilgi paylaşımı açısından fayda sağlar,  internet zaman ve mekandan bağımsızdır, istediğimiz bilgileri istediğimiz zamanda ve mekanda öğrenebilme fırsatına sahip oluruz,  ekonomik ve hızlı haberleşmeye katkı sağlar,  görsel ve işitsel ögeler ile iletişim kalitesini artırır. Yeter ki interneti  güzel emeller için kullanılsın. İnternet  kötü amaçla kullanıldığı zaman, boş zamanı geçirme, ahlaki olmayan videolar izleme, filmler seyretme amaçlı olduğu zaman, kötü alışkanlıklar öğrenildiği zaman internet gençler için son derece zararlıdır. İnternet gençler için şu şekilde zararlar getirebilir. Bir kere yanlış ve zararlı bilgi edinilebilir. Çünkü internet ortamına aktarılan her bilgi doğru ve güvenilir değildir. 

Gençler bilgilerini internet ortamında paylaştıkları zaman başlarına çeşitli olumsuz olaylar gelebilir. Siber zorbalık olur,  sanal dolandırıcılıklar meydana gelir, gençler başlarına bela getirecek  bahis oyunları ile  hayatlarını mahvedebilirler, sağlık sorunları ortaya çıkabilir. İnternet bağımlılığı sonucunda gözde, boyunda, belde, kollarda ve ellerde fiziksel sorunlar ortaya çıkabilir. Bağımlılık gençlerde öfke patlamasına neden olabilir.  


Yabancı kimseler ile iletişim kurulabilir, tanımadığı insanların her sözüne inanarak başlarına olmadık işler açabilirler. Şiddet, nefret ve ırkçılık faaliyetleri olabilir. Bu da gençlerde hoşgörüsüzlüğe neden olur. İnternet doğru kullanılırsa çok sayıda fayda sağlar. Yanlış amaçlar için kullanılırsa internete girdiğinize bin pişman olursanız ve başınıza bin bir tülü belalar açabilirsiniz. Tercih gençlerin kendi iradesi ile olur.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme