Aşağıya, Kültürel Değerlerin Gelecek Nesillere Aktarılmasında Üzerimize Düşen Görevlerin Neler Olduğunu Belirten Bir Metin Yazınız


Aşağıya, Kültürel Değerlerin  Gelecek Nesillere Aktarılmasında Üzerimize Düşen  Görevlerin Neler Olduğunu Belirten  Bir Metin Yazınız.

Kültür bir toplumun maddi ve manevi değerlerinin  hepsidir. Bir  toplumu ayakta tutan, o toplumun  değerlerinin yaşatılmasını sağlayan ögeler kültürel  ögelerdir. Bunun için kültürel değerlerimize önem vermeliyiz.  Kültürel değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması için bize düşen sorumluluklar şunlardır:
 * Kültürün ne olduğunu iyi bilmeliyiz. Bunun için de geçmişimizi iyi bilmeliyiz ve geçmişte yaşayan insanların neler yaptığını  yeni nesillere anlatmalıyız ve kültürel değerlerimizi elimizden geldiği kadar yaşatmalıyız.
*  Ana dilimiz olan Türkçeyi iyi bilmeliyiz ve gençlerin ana dilini güzel ve etkin kullanmasını sağlamalıyız.
* Milli benliğimizi kaybetmemek için,  özümüzün yok olmaması için  bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz.

* Kültürümüzde yer alan değerleri yaşatmalıyız. Örneğin;  her yörenin kendine uygun  yöresel kıyafetleri, yöresel yemekleri, yöresel türküleri vb. vardır. İşte bunları gençlere öğretmeliyiz ve bunların unutulmaması için  çok çalışmalıyız.
* Okullarda kültürel değerlerin neler olduğu  hakkında  öğrenciler bilgilendirilmelidir. Bunun  için de kültürel  değerler ile ilgili yaparak yaşayarak öğrenme sağlanmalıdır.
* Devlet kültürel değerlerin korunması için üzerine düşen sorumlulukları yerine  getirmelidir.
* Gelenek, görenek, örf ve adetler yaşanmalı ve yaşatılmalıdır.
*  Aileler  çocuklarına bu konu hakkında bilgi vermeli ve çocukların kültürünü tanımalarını ve yaşatmalarını sağlamalıdır. Bu konuda aileye çok büyük görevler düşmektedir. Aileler de bunu göz ardı etmemelidir.

* Vatan ve millet sevgisi,  bayrak sevgisi, dil sevgisi vb. gençlere öğretilmelidir.
* Bilinçli ve eğitimli çocuklar, nesiller yetiştirilmelidir.
* Kültürel değerlerimizin unutulmaması için müzelere gidilmeli ve çocuklara geçmişleri hakkında bilgiler aktarılmalıdır.

3 yorum:

Deneme