10 Tane Fazla Bilinmeyen Atasözü Ve Anlamları

 10 Tane   Fazla Bilinmeyen Atasözü Ve Anlamları


1. Yiğit arkasından vurulmaz:  İnsanı arkasından vurmak yiğitliğe yakışmaz. Kimsenin arkasından kötülük  düşünmemeliyiz.


2. Kurtla koyun, kılıçla oyun olmaz: Kurt ile koyun bir arada olamaz. Çünkü kurt koyunu gördüğü anda yok eder. Silah ile de oyun olmaz. Bundan dolayı da birbirlerine zararlı olacak nesneleri bir arada tutmamalıyız.


3. Elin iyisi, ormanın çalısından çoktur:  İçinde yaşadığımız toplumda iletişim kurabileceğimiz çok sayıda iyi insan vardır. Bunun için de herkesi kötü olarak görmemeli, iyi insanların da olacağını düşünmeliyiz ve iyi insanlar ile de iletişim kurmalıyız.


4.  Deveye burç gerekirse boynunu uzatır:  Devenin boynu uzundur. Boynu uzun olduğu için de canı istediği zaman  ağaç dallarına uzanır. İhtiyaçlarımız başkalarını kullanarak değil kendi emeğimiz ile karşılamalıyız.


5. Anamızı rüşvet ile işret ağlatır: Bir toplumu yıkan toplum içinde rüşvetin yayılması, aşırı eğlencelerin olmasıdır. Bunlar olduğu zaman o toplum yıkılmaya mahkum kalır ve dağılır. İşte bunların olmaması için rüşvete hayır demeliyiz, aşırı eğlencenin, zararlı alışkanlıkların olduğu yerden hızla uzaklaşmalıyız ve bunlara hayır demesini bilmeliyiz.


6. Görenedir görene, köre ne denir, köre ne?: Bir şeyi gördüğü halde görmezlikten gelen ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyen  kimselere hoşgörülü olunmamalıdır. Gördüğümüz şey ile ilgilenmeli ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz.


7.  Sağ kuşun eti yenmez: Sağ kuş canlı olduğu için onun eti yenmez. Bu durum insanlar için de geçerlidir. Yaşayan insanın malı sağlığında paylaşılmaz.


8. Yılan sokan uyumuş, aç kalan uyumamış:  Yılan sokması kötü bir durumdur fakat aç kalmak yılanın sokmasından bile rahatsız edici bir durumdur. Bunların olmaması için de toplumsal adalet sağlanmalı ve hiç kimse açlık ile imtihan edilmemelidir.


9. Yetim malı ateşten gömlektir: Yetimin malını çalan, yiyen kişi başına büyük bir bela almış olur, ah almış olur. Bunların olmaması için de yetim malı yenmemeli, yetimin hakkı yetime verilmelidir.


10.  Taş ıraktan gelmez: Taş ağır olduğu için uzak bir yerden atılmaz. Yakın bir yerden atılır. Kötülük de uzak yerden gelemez . Kötülüğün geldiği yer de  yakınlarımızdır. Çünkü insan en büyük kötülüğü  yakınlarından görür.

 

2 yorum:

Deneme