B Harfi İle Başlayan Ve Fazla Bilinmeyen Atasözleri ve Anlamları

 B Harfi İle Başlayan Ve Fazla Bilinmeyen Atasözleri ve Anlamları


 

*Balçığı duvara vur tutarsa hoş, tutmazsa yine hoş:  Kimi şeyler elde edildiğinde  fayda sağlar fakat elde edilmediği zaman da çok büyük kayıp olmaz. Yani  boş durmaktansa  az bile olsa  kendimize bir meşguliyet oluşturmalıyız.

 

*Başüstüne deme, ayakaltına al da işini gör: Söz vermek işi gerçekleştirmek için yeterli olmaz. Önemli olan işi uygulamaya dökebilmektir. Bir işi söz verip yapmamaktansa, söz vermeyip de yapmak daha iyidir.

 

*Balsız kovanda arı durmaz:  Kovanda az miktarda bal bırakılmadığı zaman arılar da kovanı terk eder.  Çalışan kişinin de hakkı verilmediği zaman o kimse  çalışmaz, gider.

 

* Balta da varsa,  sapında da var:  Bir ağacın kesilmesinde balta  kadar sapın da rolü vardır. Verilmek istenen mesaja baktığımızda ise şunu anlatır. Hiç kimse durup dururken suç işlemez. Kişiyi o suça işleyen nedenleri de irdelemek gerekir.

 

* Balık kılçığıdır,  ne yenir ne yutulur:   Balık kılçığı yenilemez, yutulamaz. Yutmak isteyenin de boğazına takılır.  Başkasının olan şeyleri de yemeye, onlara sahip olmaya çalışmamak gerekir. Yoksa cezasını çekersiniz.

*Baş kesilir fes içinde, kol kırılır yen içinde:  Sadece bizi ve çevremizi ilgilendiren sıkıntılarımız olduğu zaman bu kendi aramızda kalmalı, başkalarına  duyurmamalıyız.

 

*Başına gelen, başmakçıdır:  Başına iş gelen, ayakkabıcı gibi deneyim sahibi olur ve ustalaşır. Burada verilmek istenen mesaj ise başımıza gelen olaylardan ders çıkarmamız gerektiğidir.

 

* Bekri’nin mekânı akşam meyhane, sabah işkembeci dükkânı:  İçki içenlerin, alkole kendini feda etmiş kimselerin evleri ile hiçbir ilgisi de olmaz İşte bunun için de alkolden ve alkolik kimselerden uzak durmalıyız. Böyle kimselerin hem kendilerine hem de  topluma zararı vardır.

 

* Beş parmağın hangisini kessen acımaz:  Bütün parmaklar kesildiği zaman aynı acıyı hissederiz. Evlat da işte böyledir.  Her ne kadar her bir çocuğumuzla ilişkimiz farklı da olsa bizler onlara aynı sevgiyi duymaya devam ederiz.

 

* Beylik fırın has çıkarır:  Zengin kimsenin fırınında çıkan ekmek de güzel olur. Verilmek istenen mesaj ise şudur:  Kaliteli ve usta bir kişinin ürettiği mal da nitelikli ve değerli olur.

 

* Benlik şeytana yakışır:  Şeytan kendini beğenmiş ve bencildir.  Bencil ve kendini beğenen kimseler de toplum tarafından sevilmez ve dışlanır. Onun için de bencil bir kimse olmamalıyız.

 

* Bey mi yaman, el mi yaman? Tanımadığımız kimseler, güçlü sandığımız, tanıdığımız kişilerden daha güçlü çıkabilirler. Onun için de ön yargılı olmamak gerekir.


* Bez alırsan Musul’dan, kız alırsan asilden:  Musul’un bezi kullanışlı ve kalitelidir. Varlıklı, soylu bir kimsenin kızı da görgülüdür,  beceriklidir. Yani alınacak eşyanın niteliğine alınacak kızın da soyluluğuna bakılmalıdır mesajı verilmiştir.

 

* Bir dönümün verdiğini, bir bey veremez:   Bir dönüm toprağın verdiği geliri, yanında çalıştığı bey veremez.  Onun için de herkes işinin beyi olmalı, herkes kendi işinin efendisi olmalıdır. Az da olsa kendimiz kazanabilmeli ve özgürlüğümüzü yaşayabilmeliyiz.

*Bir elin şamatası olmaz:   Bir elin nesi var iki elin sesi var atasözü ile aynı anlama gelir. Yani tek başımıza yapamayacağımız  bir iş birlikte olunca daha iyi sonuçlar veriri.

 

*  Bir mıh bir nal, bir nal bir at, bir at bir er, bir er bir vatan kurtarır:  Bir işin sonuçlanmasında, başarıya ulaşmasında en küçüğünden en büyüğüne  her şeyin rolü iyi bilinmeli ve inkar edilmemelidir. Yani toplumsal başarılarda  görünmeyen kahramanları da  görmeli, başarı onlar ile birlikte paylaşılmalıdır.

 

* Bir sürçen atın başı kesilmez:  Bir kez seken at öldürülmez. Bir kez hata yapan kişi de hemen yargılamamalı, cezalandırmamalıdır. Ona bir şans daha verilmelidir.

 

*Boşboğazı ateşe atmışlar, “odun yaş “diye bağırmış:  Boşboğaz kimselerin dili hiç durmadığı için her şeye konuşurlar. Kendilerine verilen en ağır cezalarda bile dillerini tutamazlar. İşte bunun için de boşboğazlık etmemeli ve kendimizi insanlardan soğutmamalıyız.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme